boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex L > artikel


Lebacq Felicien

Gemeentesecretaris te Pamel/Roosdaal
Geboren te Gooik op 20 maart 1924 en overleden te Sint-Jans-Molenbeek op 19 maart 2003. Gehuwd met Elvire De Vidts (Pamel 6/9/1924-Laken 18/6/2013) (1), woonden ze op de site van haar ouders, naast de ‘Belle Alliance’ aan de Ninoofsesteenweg te Roosdaal. In hun gezin werden drie kinderen geboren.

Vanaf 1 april 1959 was Felicien Lebacq te Pamel gemeentesecretaris en bleef het ook in 1965 na de fusie tot Roosdaal. In 1974 werd hij door de meerderheid van de gemeenteraad geschorst als gemeentesecretaris en niettegenstaande o.a. de bestendige deputatie ongunstig adviseerde (in juni 1975), vernieuwde de meerderheid de schorsing toch (op 8/3/1976). Op 28 februari 1977 kreeg de gemeente echter het bericht dat het Hof van Beroep op 31 december 1976 de buitenvervolgingstelling van Felicien Lebacq had uitgesproken. Maar intussen was, na de fusie met Borchtlombeek, op 1 januari 1977 al een nieuwe secretaris benoemd. Felicien Lebacq kon terugkeren, maar niet in de functie van secretaris. Daarop verzocht hij de Raad van State deze benoeming te vernietigen wat op 20 oktober 1981 ook gebeurde. Uiteindelijk werd Felicien Lebacq in november 1981 weer aangesteld in de functie van gemeentesecretaris en bleef het officieel tot aan zijn pensionering in maart 1984.
In een interview zei hij later: ‘Ik ben danig verbitterd, maar ik heb altijd mijn hoofd recht gehouden …’ (2)

Felicien was ook vele jaren bestuurslid van Denderzonen Pamel.


---------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Charles Adèle De Vidts en Maria Adelia Valckeniers.
(2) In ‘Het Nieuwsblad’ van 10,11/2/1990. De achterstallige lonen waren inmiddels uitbetaald, maar nog geen schadevergoeding.