boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Van Vaerenbergh August Judo, gemeenteontvanger van Pamel van 1919 tot 1933

+ zonen Petrus Hendrik, onderwijzer te Poelk, architect; Dominique, priester-leraar en dochter Maria Bertha Albina, onderwijzeres op Ledeberg
 

Van Vaerenbergh August
Geboren te Liedekerke op 4 september 1875 (1) en verongelukt op de Ninoofsesteenweg te Strijtem op 11 januari 1933. Op 28 december 1899 huwde hij te Pamel met Joanna Catharina Beeckmans (Pamel 20/12/1867-Pamel 29/7/1952). Zij woonden te Pamel aan de Poelkveldstraat, 'te Mattiasses' (2), ouderlijk huis van Joanna. In het gezin werden zes kinderen geboren: Gerard, Hubert, Hendrik, Dominique, Agnes en Bertha.
August was landbouwer, maar van 28/1/1919 tot aan zijn overlijden ook gemeenteontvanger van Pamel.


Van Vaerenbergh Hendrik
Geboren te Pamel op 30 januari 1905 en overleden te Sint-Agatha-Berchem op 25 april 1969. Hij huwde met Julia Victorina Kestens. Hendrik was onderwijzer te Poelk (benoemd op 27/12/1924), maar tekende ook, als architect, de plannen van het woonhuis van menig Pamelaar. Er wordt verteld dat hij zijn plannen wel een keer meenam naar school
Een oud-leerling vertelde dat meester Rikus soms op de speelplaats samen met de leerlingen voetbalde, maar ook dat hij weleens een 'stoute' leerling over de knie legde en hem 'met de regel bijwerkte'.


Van Vaerenbergh Dominique
werd geboren te Pamel op 9 september 1906. Na de lagere school te Pamel, volgde hij de klassieke humaniora, de lagere cyclus in het college te Ninove, de hogere cyclus in het Klein Seminarie te Hoogstraten. Zijn priesteropleiding kreeg hij aan het Groot Seminarie te Mechelen, waar hij op 26 december 1931 priester werd gewijd. Op 31 december droeg hij te Pamel in de parochiekerk zijn plechtige eremis op. 'Heel zijn aktief priesterleven stond hij in het onderwijs.' (2) In 1932 werd hij leraar aan het Klein Seminarie te Hoogstraten en vanaf 1937 gaf hij Latijn en Grieks in het Sint-Pieterscollege te Jette. In het weekend, tijdens de vakantie trok hij in bij zijn zus Bertha. Eens op pensioen, in 1970, ging hij voorgoed bij haar inwonen, niet voor lang echter want hij werd zwaar ziek en overleed te Pamel-Roosdaal op 28 oktober 1972.
'Hij was goed en minzaam, stil en bescheiden, ...'(3), voor de Pamelaars een wat afstandelijke 'professor'.

 

Van Vaerenbergh Bertha
werd geboren te Pamel op 3 juni 1909. In 1929 behaalde ze te Waver aan de normaalschool van de Ursulinen het diploma van onderwijzeres. Na een interim te Herfelingen en in de gemeenteschool van Pamel, begon ze in 1931 op Ledeberg in de zustersschool te onderwijzen. Tot 1967 was ze er titularis van het 3e of 4e leerjaar. Ze bouwde te Pamel aan de Ninoofsesteenweg en woonde er tot ze naar het rusthuis O.-L.-V.-Onbevlekt te Pamel-Roosdaal verhuisde, waar ze op 7 maart 1992 overleed.
'Gedurende meer dan vijfendertig jaar heeft zij het beste van zichzelf gegeven voor het onderwijs van de jeugd van haar gemeente. Voor haar familie, haar neven en nichten was "tante Bertha" symbool van gastvrijheid, de ziel en het hart van de familie.' (4)


----------------------------------------------------------------------
(1) Bij de loting trok hij een laag nummer en moest soldaat worden: van 18/4/1895 tot 30/9/1898!
(2) Genoemd naar de vader van Joanna: Mattheus Beeckmans.
(3) Op zijn doodsprentjen.
(4) Op haar doodsprentje.