boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > Ledebergdries > artikel


Ledebergdries/vroeger
foto van voor 1912: rechts het pensionaat, ...
 

foto ca. 1920: v.l.n.r. de huizen 'Jannekes', 'Braeckmans' (nog niet opgetrokken), 'Van den Eeckhoudt' en 'Borginon'
 

foto tussen 1924 en 1930: de lindebomen zijn nog niet lang aangeplant
 

foto ca. 1950
 

foto van voor 1928: v.l.n.r.: Te Stappes (Jeves); herberg (in) De Jager, geboortehuis van burgemeester Van Bellinghen; dokterswoning Roosens; eerst woonhuis Elias De Vidts/Germanus Covens, daarna ouderhuis Van den Borre (Delhaize)
 


v.l.n.r.: Te Stappes (Jeves), nu al met verdieping; herberg In de Jager; dokterswoning Roosens; ouderhuis Van den Borre (Delhaize), ook al met verdieping.
Opmerkelijk, de Dries wordt Gemeenteplaats genoemd. Toch was dit, op het moment van de foto (ca. 1935) vervlogen tijd; in de 19e eeuw kwam op Ledeberg wel enkele decennia de gemeenteraad samen en woonden er een drietal secretarissen, twee burgemeesters, maar sinds 1870 bestuurden burgemeester, schepenen en secretaris de gemeente vanuit het nieuwe gemeentehuis in Pamel-centrum.


foto 1987: vroegere dokterswoning Roosens, de winkel Dhondt-Vanden Borre werd intussen volledig verbouwd en is superette Delhaize geworden, en sinds 1986 stond er op de Dries ook frituur 't Pleintje.

foto van voor 1928: v.l.n.r.: Bakkers, meisjespensionaat aan weerszijden van het 'gankske' en uiterst rechts laat herberg De Croon zich nog zien.
Tot ver in de 19e eeuw reikte het erf van Bakkers tot aan het 'gankske', tot het meisjespensionaat een stuk van het Bakkersgeleeg kocht om er op te bouwen. Toen werd het 'gankske' overwelfd.