boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


(te) Stappes

(bij) Jeves
Boerderij, smidse, herberg, stamlokaal, winkel op Ledebergdries

Gebouwd op een 'ghelaghe …paelende rontomme in zijne straeten ende voren aenden driesch van Ledeberch' (1) (huidig nr 12), maar de bouwdatum blijft tot op heden duister. Vroegst gekende eigenares van het geleeg was, omstreeks 1350, Meynken Gielis. Maar voor zover geweten is er pas in akten uit de 17e eeuw sprake van een 'behuysde stede' (2), bewoond door Peeter van Bouchout (3) en zijn vrouw Catharina de Doncker. Zij bewerkten o.a. 10 à 12 dagwand eigen goed, een middelgrote boerderij dus. Peeter overleed in 1698, had geen afstammelingen meer, huis en erf werden verkocht aan Jan de Vidts en zijn vrouw Maria de Vleminck (4). Toen Jan in maart 1724 overleed, had zoon Adriaen het bedrijf al overgenomen, maar deze stierf anderhalve maand later. Intussen was de jongere zus Joanna Maria gehuwd, verhuisd naar Meerbeke, maar teruggekeerd. Haar man Jan Baveg(h)ems was smid en nog 100 jaar lang zou de hofstede ook smidse blijven. Jan stierf in juli 1737; zijn hulp Jan-Baptist Van der Stappen die enkele maanden later met zijn dochter Josina trouwde, werd de nieuwe meester-smid. Daarbij werd het ‘te Stappes' ook herberg en winkel. Na de dood van Jan-Baptist in 1777 bleven de 5 ongehuwde kinderen er wonen. Zijn oudste zoon, ook Jan-Baptist genoemd, die de smidshamer had overgenomen, stierf in 1810. In 1815, alleen zijnde, trouwde de jongste, Laurentius Josephus met Joanna Waeyenbergh, die in 1828 hertrouwde met Petrus Servranckx. De jongste dochter van Laurentius en Joanna, Constantia Josepha (°1825), bleef in het ouderlijk huis wonen, trouwde in 1863 met Petrus Jozef Van Tricht (1827-1878). Rond 1900 noemde de herberg ‘à la Pomme d'or', was stamlokaal van 'De Hopboeren', de fanfare van de politieke partij ‘de kasjers'. Constantia stierf in 1907 (5), datzelfde jaar sloten haar toen nog ongehuwde kinderen Jan-Baptist (°1863) en Apollonia Celestina (°1867) een contract met het toneelgezelschap ‘De Sint-Jansgilde' waarbij zij zich verbonden binnen de vier maanden een zaal te bouwen van 21,5 m bij 7,8 m en ze zelf te bemeubelen.

 
 
De gildeleden droegen 1600 fr bij, waarvoor de gilde gedurende 25 jaar mocht beschikken over de zaal. Als de eigenaars zelf de zaal gebruikten, b.v. een bal gaven, dan moesten ze 50 fr betalen aan de gilde. Wanneer er vreemde groepen kwamen werden de profijten gedeeld. (6) In 1913 trouwde Apollonia nog met Josephus Van Saene en werd ‘te Stappes' geleidelijk aan ‘bij Jeves'. Na de dood van Apollonia in 1915 hertrouwde Josephus met Leonie Van Droogenbosch uit Liedekerke. In 1928 herbouwden zij het woonhuis en trokken het op. Boven deur en vensters stond te lezen: ‘In de Sint-Jansgilde-Herberg-Winkel-Ijzerwaren'. In 1932 ging de herberg dicht, de winkel bleef. De zaal, waar sinds 1933 geen toneel meer werd gespeeld, werd in 1945 verbouwd voor de verruiming van woonhuis en winkel. Maurits, zoon uit het tweede huwelijk, en getrouwd met Blondine Geeroms, was de laatste uitbater van de winkel.
 
(7)
 

--------------------------------------------------------------------------
(1) Tussen de huidige Lombeekstraat, Kapellestraat, Sint-Apolloniaweg en Ledebergdries.
(2) o.a. in cijnsboeken van de abdij van Ninove.
(3) Waarschijnlijk woonden ook zijn ouders al op het erf.
(4) Of was het na 1710 toen ook de ‘dienstmaerte' van Peeter was gestorven.
(5) Of was het in 1902?
(6) In augustus 1928 werd in de zaal de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds gesticht.
(7) In publiciteitsfolder van het I.M.I. (1972).