boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van Bouchout Peeter

Schepen van Pamel

Geboren ca. 1612 (1). Op 7 januari 1648 trouwde hij te Pamel met Catharina de Doncker uit Lombeek. Vier kinderen werden geboren, waarvan er drie, waarschijnlijk alle vier, overleden in de pestjaren 1667-1669 en op 3 november 1668 stierf ook zijn vrouw. Peeter nam toen een ‘dienstmaerte' in huis, Josina van Ginderdeuren, die voortaan het huishouden beredderde. Hij leefde nog dertig jaar, overleed te Pamel in augustus 1698.
Peeter woonde in zijn boerderij aan de Ledebergdries (huidig nr 12). Hij was vele jaren schepen van Pamel (aldus o.a. vernoemd in 1665 en in 1679). Op 5 september 1672 trok hij naar Grimbergen om er meisenierschap te bewijzen.

Misschien wel typerend: toen in 1696 de abdij van Ninove een proces tegen hem inspande liet hij zich niet strikken. De abdij beweerde dat hij haar jaarlijks 24 schellingen cijns schuldig was, die hij nooit betaalde. Maar Peeter, 84 jaar oud, repliceerde dat zijn vader nimmer gewag had gemaakt van enige cijns en eiste dat de abdij de originele bewijsstukken zou voorleggen, wat ze blijkbaar niet kon; en Peeter betaalde niet.


------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Antoon van Bouchout (+ 8 april 1629) en Catharina de Dobbeleer (+ 4 maart 1648).