boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van der Stappen Jan-Baptist, meester-smid, landmeter, ... bedesetter, schepen (1746-1750) en burgemeester (1750-1757) van Pamel
+ zoon Laurentius Josephus, landmeter, ... gemeenteraadslid te Pamel

Van der Stappen Jan-Baptist
Geboren te Steenhuffel ca. 1710 (1). Op 9 oktober 1737 trouwde hij te Pamel met Josina Baveghems (Meerbeke 21/3/1712-Pamel 23/7/1800) (2). In het gezin werden 9 kinderen geboren.
Waarschijnlijk was hij eerst knecht in de smidse van Josina's vader aan de Ledebergdries (huidig nr 12), maar na diens dood in juli 1737 werd hij zelf al vlug een gerespecteerde meester-smid. Daarnaast was hij eveneens landmeter (er bestaan nog plans van hem), horloge- en slotenmaker (o.a. van de parochie O.-L.-V.-Lombeek). Bovendien was het bij hem thuis ook herberg en winkel.
Daarenboven was hij te Pamel eerst bedesetter (3), van 1746 tot 1750 schepen en van 1750 tot 1757 burgemeester. In 1767 werd hij meisenier.
Jan-Baptist overleed op 23 september 1777.
Misschien wel typerend: in de woelige periode van de successieoorlog durfde hij als (enige?) Pamels wethouder toch nog naar Brussel reizen; ‘… de priculeuse weghen geduerende den oorlogh nimant en sochte te gaen selfs niet voor meerderen loon.' Zo trok hij van 16 tot 18 december 1746 naar de hoofdmeier te Brussel om er te bedisselen over de te hoge belastingen die de Fransen oplegden en op 22 juni 1748 bracht hij hem op eigen risico 500 g. Pamels belastinggeld.
De hofstede aan de Ledebergdries werd naar hem genoemd: ‘te Stappes'.

Van der Stappen Laurentius Josephus
Geboren te Pamel op 14 juni 1754. Hij was al 61 jaar toen hij op 27 november 1815 te Pamel huwde met Joanna (van) Waeyenbergh (Eizeringen 4/11/1788-Pamel 19/12/1860). In het gezin dat in het ouderlijk huis ‘te Stappes' woonde werden nog 5 kinderen geboren (4) (5).
Het was er herberg en winkel. Daarbij was Laurentius eveneens landmeter en schatter van goederen. Ook is hij te Pamel lid van het Bureel van Weldadigheid en gemeenteraadslid geweest.
Hij overleed te Pamel op 13 februari 1827.


-----------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Jan Van der Stappen en Petronilla Daelemans (+ Pamel 7 januari 1752).
(2) Dochter van Joannes Baveghems en Joanna Maria De Vidts.
(3) Uiteraard had hij ook ‘vijanden'. Zo zei in 1768 Francis van den Eeckhoudt, pachter in de Profetenstraat, ‘in de generaele Dorpsvergaederinge' dat Jan-Baptist als bedesetter ‘eenen misbruycker van de publiecke autoriteyt en eenen falsaris' was geweest. Waarop Jan-Baptist een proces wegens eerroof aanspande, dat jaren aansleepte.
(4) o.a. (klein)zoon Jan-Baptist Van der Stappen.
(5) Joanna hertrouwde op 29 april 1828 met Petrus Servranckx (Wambeek/Borchtlombeek 30/8/1764-Pamel 7/5/1850). Petrus was op 15/8/1798 al een eerste keer getrouwd met Elisabeth de Vidts (van Bakkers op Ledebergdries).