boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artike


Baveg(h)ems Joannes, smid op de Ledebergdries
Geboren te Meerbeke op 7 augustus 1681 (1) en overleden te Pamel op 3 juli 1737.
Op 10 februari 1711 huwde Joannes te Pamel met Joanna Maria De Vidts (Pamel 2/1/1683-Pamel 13/4/1726) (2). Eerst woonden ze te Meerbeke maar enkele jaren na de dood van Joanna's moeder kwam het gezin inwonen (ca. 1719) in het ouderlijk huis van Joanna aan de Ledebergdries (later te Stappes, nu nr. 12). Intussen waren er te Meerbeke al kinderen geboren en zouden er ook nog volgen op Ledeberg, samen zeven, waarvan er drie jong zijn gestorven. (3) En sinds hun komst op Ledeberg klonk de smidshamer over de Ledebergdries, was Joannes er een smidse begonnen.
--------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Joos Baveg(h)ems en Josina Goutswilders.
(2) Dochter van Joannes De Vidts en Maria De Vleminck.
(3) Dochter Josina trouwde in met Jan-Baptist Van der Stappen en zoon Joannes werd smid aan de Lombeekstraat.