boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Baveghems Petrus Joannes

Burgemeester van Pamel van 1857 tot 1878

Geboren te Pamel op 23 september 1799 (1) en er overleden op 25 augustus 1885, ongehuwd, woonde in 'de Smee' (2) aan de Lombeekstraat.
Na de verkiezingen van 27 oktober 1857 werd Petrus Joannes Baveghems burgemeester van Pamel. De gemeenteschool stond toen op Ledebergdries en ook de gemeenteraad vergaderde er; de kerk stond aan de Dender. Enerzijds kwam onder zijn burgemeesterschap (toch bewoner van Ledeberg zijnde) de gemeenteraad tot een politiek compromis om zowel het gemeentelijk onderwijs als de gemeenteraad te verhuizen naar de Brusselstraat, door er een gemeentehuis en een gemeenteschool te bouwen (klaar in 1870). Aldus gaf hij ontstaan aan het huidige centrum van Pamel. Anderzijds bleef onder zijn burgemeesterschap de kerk aan de Dender. Hij stemde samen met de gemeenteraad zelfs in met een toelage, in 1866 om de kerk te vergroten, in 1876 om de kerktoren te verhogen met een spits (3). Bij de verkiezingen van 29 oktober 1878 stelde hij zich geen kandidaat meer.
Na de liberale ongelukswet van 1879 steunde hij, als lid van het 'Katholiek schoolkomiteit' de parochieschool op Ledeberg.


---------------------------------------------------------------------
(1) Op het doodsprentje wordt 9 juni aangegeven, waarschijnlijk een foute omzetting van de Republikeinse (bij de geboorte) naar de Gregoriaanse kalender (bij het overlijden); geboren op 1 vendémiaire Jaar VIII of 23 september 1799.
(2) Petrus Jozef stamde uit een smedengeslacht van oudsher wonende in Meerbeke. Zijn grootvader Jan vestigde zich als smid op Ledeberg, aan de Lombeekstraat ter hoogte van het Gasthuishof. Vandaar dat huis en erf 'smis' of 'smee' werden genoemd.
(3) Die spits was blijkbaar te zwaar want in 1879 stortte de toren in, met uiteindelijk gevolg dat ook de kerk naar Pamel-centrum verhuisde.