boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Baveghems Joannes, smid aan de Lombeekstraat
+ zoon Petrus Joannes
+ kleinzoon Petrus Joannes, burgemeester van Pamel van 1857 tot 1878
Baveghems Joannes
Geboren te Meerbeke op 24 april 1718 (1) en overleden te Pamel in 1789.
Joannes trouwde te Liedekerke op 10 oktober 1743 met Judoca Van Nieuwenhove. Het koppel ging te Pamel wonen aan de Lombeekstraat waar Joannes een smidse begon. In de volksmond werden huis en erf dan ook de ‘Smis/Smee’ genoemd.
Baveghems Petrus Joannes
Geboren te Pamel op 29 januari 1748 en er overleden op 21 november 1816.
Petrus Joannes trouwde te Strijtem op 30 april 1794 met Jacoba Beeckmans (Strijtem 19/8/1760-Pamel 22/6/1851). (2) In hun gezin dat zich vestigde in het ouderlijk huis van Petrus Joannes aan de Lombeekstraat werden zes kinderen geboren. (3) Of Petrus Joannes smid is geweest valt uit de bronnen niet op te maken, wel dat hij een welstellend burger was. (4)

Baveghems Petrus Joannes
Geboren te Pamel op 23 september 1799 (5) en er overleden op 25 augustus 1885. Ongehuwd bleef hij in het ouderlijk huis aan de Lombeekstraat wonen.
Na de verkiezingen van 27 oktober 1857 werd Petrus Joannes Baveghems burgemeester van Pamel. De gemeenteschool stond toen op Ledebergdries en ook de gemeenteraad vergaderde er; de kerk stond aan de Dender. Enerzijds kwam onder zijn burgemeesterschap (toch bewoner van Ledeberg zijnde) de gemeenteraad tot een politiek compromis om zowel het gemeentelijk onderwijs als de gemeenteraad te verhuizen naar de Brusselstraat, door er een gemeentehuis en een gemeenteschool te bouwen (klaar in 1870). Aldus gaf hij ontstaan aan het huidige centrum van Pamel. Anderzijds bleef onder zijn burgemeesterschap de kerk aan de Dender. Hij stemde samen met de gemeenteraad zelfs in met een toelage, in 1866 om de kerk te vergroten, in 1876 om de kerktoren te verhogen met een spits (6). Bij de verkiezingen van 29 oktober 1878 stelde hij zich geen kandidaat meer.
Na de liberale ongelukswet van 1879 steunde hij, als lid van het 'Katholiek schoolkomiteit' de parochieschool op Ledeberg.---------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Joannes Baveghems en Joanna Maria De Vidts.
(2) Dochter van Joannes Beeckmans en Gertrudis De Smet.
(3) Alleen dochter Gertrudis (Pamel 4/6/1796-Pamel 23/6/1868) trouwde, met Joannes Vetsuypers van het Hof van Truies.
(4) Gerard Van Herreweghen in DF-Klokje, tijdschrift van Davidsfonds Roosdaal, 2008, 40e jg. nr. 3. Aldaar p. 95.
(5) Op het doodsprentje wordt 9 juni aangegeven, waarschijnlijk een foute omzetting van de Republikeinse (bij de geboorte) naar de Gregoriaanse kalender (bij het overlijden); geboren op 1 vendémiaire Jaar VIII of 23 september 1799.
(6) Die spits was blijkbaar te zwaar want in 1879 stortte de toren in, met uiteindelijk gevolg dat ook de kerk naar Pamel-centrum verhuisde.