boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Landschap gevormd door de Ledeberg beschermd

* Een foto van voor wereldoorlog II toont een (besneeuwde) Ledeberg/Hogeberg (huidige Kluisberg), zonder villa, noch hoge, het uitzicht belemmerende beplanting op de flank:

 
 
Over het zicht dat men ooit had van op de Ledeberg is er wel wat inkt gevloeid; Paul en Pol De Mont, ... schreven, dichtten erover. Voor Karel Van de Woestijne was het de colline inspirée die hij relateerde aan het Lam Gods. In vele toeristische gidsen werd de 'heuvel (75 meter), met uitzicht op de Dendervallei ...' (1) geprezen.
 


foto ca. 1920: beneden de kerk van Pamel en het 'gesticht' van de zusters van Sint-Niklaas.

 
 
 


* Maar in 1942 werd er door dhr Altenloh een villa gebouwd en nadien wouden de bewoners zich afschermen. Geleidelijk aan werd het uitzicht veranderd, het zicht belemmerd.

 
 

Nochtans verscheen datzelfde jaar in het staatsblad het besluit van 26 november 1942 waarbij het 'landschap gevormd door de Ledeberg' beschermd gebied werd, '...maar in Pamel heeft men gezondigd tegen de gangbare regels die de klassering meebrengt. Van het panoramatisch uitzicht blijft haast niets meer over als gevolg van een laakbare - en verboden - aanplanting, zowel links als rechts van de berg.' (2)

 

foto 2008: zelfs in de winter is er geen doorkijken meer aan.
 

Ook de percelen aan de voet van de Ledeberg vielen onder het klasseringsbesluit. Maar de eigenaars/de gemeente slaagden er in de loop der jaren in die percelen uit het besluit te lichten. Op 11 april 1984 werd het klasseringsbesluit zelfs gedeeltelijk ingetrokken. En de voet van de Ledeberg werd volgebouwd (3).

 

foto 1974, de voet rond de kapel, nog ongerept.
 

----------------------------------------------------------------------
(1) o.a. La Barthe Hervé : 'Met de auto door Brabant', uitg. Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1979, 257 p. Aldaar p. 224.
(2) Van Herreweghen Gerard: 'Eeuwigdurend Pamels Kalender', extranummer DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 1979, 165 p. Aldaar p. 148.
(3) 'De gemeente had het maar niet mogen toestaan.' zei, nadat hij er gebouwd had, een van de huidige bewoners!