boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Paul de Mont: Leêberg-heuvel

In 1924 schreef Pol de Mont (Wambeek 1857 - Berlijn 1931) een ode 'Aan mijn Payottenland', uitgave 'bezorgd door den geschied- en oudheidkundigen kring v. West-Brabant'.

Op blz. 9 beschrijft hij dichterlijk zijn zicht van op Ledeberg:

 

Wat stond ik vaak, in 't morgen-zonnegloren,
op Leêberg-heuvel of bij d' IJzren man!
Uit ieder dorpken spichtte een spitse toren...,,
op elken kouter zwoegde een paardenspan....
Op twintig hillen toonden twintig molens
hun draaiend wiekenkruis, reusachtig groot....
In al de weiden vaarzen, paarden, volens....
Op al de daken tonig pannenrood....