boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex A > artikel


Altenloh Yvan

Bouwheer van het ''t Strokasteeltje' aan de Hogeberg en begunstiger van de kapel van Ledeberg
Geboren (1) te Brussel in 1887 en er overleden in 1962.
Samen met zijn broer Robert zette hij het zilversmidsbedrijf van zijn vader verder. Na het overlijden van zijn broer in 1934 rictte zijn bedrijf zich meer op de verkoop en vervaardiging van juwelen dan op het vervaardigen van zilveren voorwerpen.
In 1941 uitte Yvan Altenloh de intentie op Ledeberg langs de Hogeberg een buitenverblijf te bouwen, op een perceel dat volgens een kadasterkaart uit de jaren (19)30 niet in beschermd gebied lag! Er kwam wel reactie van de Commissie Monumenten en Landschappen die een plan vroeg en die hoopte dat 'zijn goede smaak' zou leiden tot een ontwerp 'in harmonie met dit landschap'. In zijn antwoord betuigde Yvan Altenloh dat het gebouw zou worden als een lange en lage Vlaamse boerderij, zonder verdieping (?), met een dak deels uit riet en deels uit dakpannen en met witgekalkte muren onderaan afgewerkt met een strook teer ... zodat het zou opgaan in het landschap 'zonder het harmonieuze geheel van boerderijen, boomgaarden en windmolens te schaden'. Desalniettemin deed hij een beroep op een modernistisch architect Jacqueq Obozinski uit Brussel die de plannen tekende in samenwerking met architect R. Cornelis uit Schepdaal. De werken konden starten in april 1942 en een poos later stond de ruwbouw er. (2). ... Op 26 november 1942 verscheen in het Staatsblad het besluit waarbij de Ledeberg uitgebreider beschermd werd, met nu ook het pas bebouwde perceel... te laat!
 

Yvan Altenloh noemde zijn buitenverblijf 'Villa Kapelleweide', spotgrage Ledebergenaars spraken van ''t Strokasteeltje', anderen van de 'Villa Altenloh'.
Eind de jaren (19)50 kwam hij niet meer naar zijn stilaan verwilderd domein en ca; 1960 werd het verkocht aan advocaat Pierre Ronse.

Hoewel de villa zijn buitenverblijf was toch heeft Yvan Aktenloh bij gelegenheid deelgenomen aan het Pamelse sociale leven. Zo werden op zijn domein in 1944 de vrijwilligers van de Boerenwacht getracteerd op een Breugheliaans feest. Op parochiaal vlak begunstigde hij de kapel op Ledeberg met een Ecce Homo, met het schilderij 'Aanbidding der Wijzen', met 2 glasramen 'Het bezoek van Maria en Jozef aan Elisabeth en Zacharias' en 2 glasramen 'Jezus troost de wenende vrouwen'.-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Ernest Altenloh (Zurich 1850-Brussel 1910). Gerenomeerd zilversmid. Hofleverancier. Won in 1910 op de Wereldtentoonstelling de Grote Prijs van het Kunstambacht.
(2) Walter Evenepoel in 'Rausa', tijdschrift van Erfgoed Rausa, 8e jg nr . 5