boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/Pamels schoonste dag

In de notities van pastoor Van Eyndhoven staat dat ‘uit dankbaarheid voor de bevrijding de parochianen de wens hebben uitgedrukt op de hoogte van Ledeberg een prachtig beeld van het H.-Hart van Jezus te plaatsen.' Een groot beeld op de Pamelse kant van de Ledeberg, zeker indrukwekkend, misschien ook mooi! Het bleef echter bij een vrome wens van de pastoor. Maar 5 jaar na zijn dood werden er in Pamel twee H Hartbeelden gewijd, één op Ledeberg en één in Pamel-centrum. Gevolg van een georganiseerde grote devotie voor het H. Hart in gans Vlaanderen (bonden van het H. Hart) en op zondag 3 mei 1931 gepaard gaande met grootse feestelijkheden.

Al weken voordien werden in streekbladen en kranten (1) de H. Hartfeesten te Pamel aangekondigd. In kerk en kapel werd gebeden voor het welslagen van de plechtigheden en tot God gesmeekt: ‘Houd voor dien onvergetelijken dag Uw schoonste zomerzon gereed'. Er werd een feestcomité opgericht (met Rufin Van Nuffel als voorzitter) dat uitnodigingen verstuurde naar H. Hartbonden en muziekkorpsen uit Pamel en de wijde omgeving (2) en dat natuurlijk de feestelijkheden organiseerde.

Over gans Pamel werd er gewerkt aan versiersels en op 2 mei kwam elk gehucht ermee naar buiten: staken werden geplant, omwikkeld met crêpepapier, bevlagd en verbonden met veelkleurige guirlandes; bloemenkransen versierden de huizen en op verschillende voorgevels stonden opschriften als ‘Vlaanderen dat u vurig mint, viert u heden blijgezind'. Ook de windmolen was versierd:

 
Op de molen stond te lezen:Met vier roeden schoon versierd,

Juicht de molen blijde en viert

't Heilig Hart van Onzen Heer,

Hem zij glorie, lof en eer.

 

 

 

 

 

 

Die morgen, 3 mei werd in elk huis nog een H. Hartbeeld voor het venster gezet, omgeven met bloemen en kaarsen. De sfeer was echter bedrukt, want ondanks alle smeekbeden regende het, tot … rond 9 uur de zon dan toch doorbrak.

 

Omstreeks 9u30 werd de kardinaal ontvangen op de pastorij.

v.l.n.r.: privésecretaris Leclef, kapelaan Gullentops, deken Van den Eeckhoudt, kardinaal Van Roey, pastoor Janssens, onderpastoor De Vos, pater Lucas (van Affligem).

De plechtigheden konden beginnen.

 


 

(3) (4) (5)
 

Rond 14 u werden in Poelk, op Ledeberg en in beneden Pamel de stoeten gevormd:
* De ‘Poulckstoet' met als ‘hoofdcommissaris' Sylvain Schoukens groepeerde zich op de Ninoofsesteenweg en op Tezuivenen. Vooraan stapten de ‘Katholieke Turners' uit Meerbeke, gevolgd door 16 H. Hartbonden (uit Meerbeke, ‘Goyck', Brussel Rijke Klaren, Dilbeek, ‘Neyghem', Itterbeek, Schepdael, ‘Sinte-Catharina-Lombeek', ‘Sint-Martens-Lennick', ‘Audenaeken' en Berchem, ‘Gaesbeek', ‘Vlesenbeke', O.-L.-V.-Lombeek, ‘Ternath', Mechtem, ‘Esschenbeek'). Ook de ‘Boerenbond' uit ‘Goyck' en de ‘Eerewacht van 't H. Sacrament' uit Ninove stapten mee. Ertussen op geregelde afstand 7 muziekkorpsen (uit ‘Poulck', 2 uit Meerbeke, Ninove, Neyghem, O.-L.-V.-Lombeek, ‘Goyck').
* De ‘Ledebergstoet' met Zacharie Van Laer als ‘hoofdcommissaris werd gevormd op de Ledebergdries en op de Lombeekstraat: 15 H. Hartbonden (uit ‘Borgt-Lombeek', Strythem, Liedekerke, ‘Teralphene', ‘Sint-Quintens-Lennick', Wambeek, ‘Eyseringhen', ‘Oetinghen', ‘Vollezeele', Denderwindeke, ‘Bellinghen', Breedhout, ‘Buysinghen', Halle Sint-Rochus, Halle Sint-Martinus) en 7 ‘muzieken' (uit Ledeberg, 2 uit ‘Borgt-Lombeek (6), Wambeek, ‘Eyseringhen,' 2 uit ‘Strythem' (6)).
* De ‘Kaaistoet':

 
 

Even na drie uur nam de kardinaal plaats op de tribune om samen met de geestelijkheid en de burgemeester de stoeten te aanschouwen. Rond 15u30 waren alle stoeten gearriveerd en stond het dorpsplein propvol.

 
 

Toch eindigde Pamels schoonste dag nog in mineur want 's avonds begon het opnieuw te regenen en kon de ‘grootsche bloemenstoet', gevormd door 250 meisjes van de zustersschool , niet doorgaan en ook het vuurwerk kon niet afgeschoten worden (ook niet op maandag). (7)

 

-----------------------------------------------------------------------
(1) In de streekbladen ‘De Gazet van Halle', ‘De Gazet van Assche', ‘De Gazet van Sint-Kwintens-Lennik', ‘De Denderklok', … en in de kranten ‘De Standaard', ‘La Libre Belgique', …
Ook nadien brachten zij geïllustreerd verslag uit van de plechtigheden. Zelfs in ‘Le Patriote Illustré' van 10/5/1931 stonden er 3 foto's en: ‘Pamel, importante localité de près de 5000 habitants, située aux confins du Brabant et de la Flandre, vient de se joindre à la croisade de régénération religieuse en se consacrant solemnellement au Sacré Coeur.'
(2) Pastoor Janssens had zelfs kunnen regelen dat Hallenaars (uit zijn vroegere parochie) voor 17 fr met een speciale tram naar Pamel konden komen.
(3) ‘Uiteraard' bezocht de kardinaal op Ledeberg ook de zusters van Vorselaar, zijn geboortedorp: ‘Ons klooster had de grote eer, Zijn Eminentie Kardinaal Van Roey te dier gelegenheid te mogen ontvangen, die na een gemoedelijk en vaderlijk gesprek aan onze kleine kloostergemeenschap Zijn Bisschoppelijken zegen schonk.' (in archief zusters)
(4) Op 24 oktober 1930 aanvaardde de gemeenteraad eenparig het voorstel van pastoor Janssens om mee te werken aan de feestelijkheden en gaf aan de burgemeester de opdracht de toewijding van de gemeente aan het H. Hart uit te spreken.
(5) ‘In den stoet worden alleen mannen en jongelingen toegelaten.'; toch niet zo verwonderlijk vermits het allemaal mannenbonden waren.
(6) De ‘muzieken' uit Borchtlombeek worden bij name genoemd: ‘De Verbroedering‘ en ‘De Eendracht'; ook die van Strijtem: ‘De Ware Vaderlanders' en de muzikanten ‘van de Baron'.
(7) Een week later gingen de bloemenstoeten toch nog door.