boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artike


Van den Eeckhoudt Jan-Baptist, gemeenteraadslid van Pamel, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus
+
zonen-priester Maria Franciscus Edmond en Jan-Baptist René
 

Van den Eeckhoudt Jan-Baptist
Geboren (1) te Pamel op 5 november 1821 en er overleden op 25 februari 1917.
Op 19 juni 1857 huwde Jan-Baptist te Denderleeuw met Delphina Van den Broeck (Denderleeuw 21/2/1829-Pamel 25/2/1901) (2). Zij gingen inwonen in het ouderlijk huis van Jan-Baptist, 't Eekhates aan de Koestraat (3). In hun gezin werden drie zonen (één stierf zeer jong) en een dochter (4) geboren.
Jan-Baptist was naast landbouwer meer dan 50 jaar gemeenteraadslid van Pamel. Ook was hij lid van de kerkfabriek Sint-Gaugericus, waarvan hij in 1871 schatbewaarder werd. (5) Hij was eveneens lid van het ‘Bureel van Weldadigheid’ (armbestuur) en was er van 1872 tot 1876 voorzitter van.

Van den Eeckhoudt Maria Franciscus Edmond
Geboren te Pamel op 19 maart 1864.
Studeerde van 1876 tot 1882 aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, dan verder aan het seminarie te Mechelen, waar hij op 26 mei 1888 priester werd gewijd.
Nog voor zijn wijding was hij al op 22 april 1888 tot leraar benoemd aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Bijna achttien jaar zou hij er les geven, tot hij op 16 januari 1906 ‘bestuurder’ werd ‘van het Geneeskundig Gesticht der Broeders Alexianen’ (6) te Boechout.
In 1938 werd hij te Boechout nog gevierd om zijn 50-jarig priesterschap, maar hij overleed er enkele maanden later, op 20 december 1938.

Van den Eeckhoudt Jan-Baptist René
Geboren te Pamel op 23 mei 1866. (7)
Beëindigde in 1885 zijn humaniora aan het Klein Seminarie te Hoogstraten, studeerde verder aan het seminarie te Mechelen en werd er op 4 januari 1891 priester gewijd.
Nog voor zijn wijding werd hij al op 27 september 1890 benoemd tot leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen, waar hij bijna 25 jaar voor de klas stond, tot hij op 11 april 1916 pastoor-deken werd te Sint-Kwintens-Lennik.
Hij bleef er pastoor-deken tot aan zijn overlijden te Sint-Kwintens-Lennik op 29 maart 1941.

De parochie Pamel behoorde tot zijn dekenij en als hij dan hier op visitatie kwam ‘gebeurde het dat alle meisjes en jongens van de lagere scholen in de kerk verzameld werden. De meisjes links en de jongens rechts, naar oude gewoonte. Kaarsrecht schreed de deken met de pastoor door de middengang en pikte hier en daar een slachtoffer uit om hem of haar een vraagje uit de catechismus te stellen. Een routinebezoek, maar het maakte indruk.’ (8)

Volgens kanunnik Petrus Covens stond de deken in de tweespalt tussen de parochie Pamel en de kapelanie Ledeberg aan de Pamelse kant, was er zelfs politieke invloed. (9) ‘Monsieur le doyen reste trop sous l’infuence de ses sentiments politiques et il est loin de travailler à l’ apaisement des esprits.’ ‘… et monsieur le doyen de Lennik qui ne supporte pas les gens de Ledeberg qui selon lui sont des libéraux alors qu'ils sont aussi bons chrétiens et même plus pratiquants que ceux de Pamel.’(in brieven uit 1927)

 
------------------------------------------------------------------
(1) Broer van Peeter Jan-Baptist Van den Eeckhoudt.
(2) Dochter van Petrus Frans Van den Broeck en Francisca Van Nieuwenhove.
(3) Nu deel van de Piezelstraat (nr 11).
(4) Maria Theresia die introuwde.
(5) Werd hij in 1907 nog voorzitter?
(6) Op zijn doodsprentje.
(7) Hij zou aan vrienden verteld hebben dat hij een van de bengels was die op de buik/rug had gezeten van de Dikke van Pamel toen deze verfrissing zocht in de Dender.
(8) Gerard Van Herreweghen: ‘Pamelaars op ’s Heren akker’, extranummer DF-Klokje, Davidsfond Roosdaal, 1990, 130 p. Aldaar p. 41.
(9) Zijn schoonbroer Jan-Baptist Uyttenhove behoorde tot de partij van de Doempers.