boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/klokken

Wijding op 15 augustus 1961
Voorop liepen de vaandelzwaaiers van de B.J.B., gevolgd door de chirojongens en -meisjes. Voor de wagen met de Jozef-klok liep de groep 'kinderjaren', erachter de groep 'jeugd'. Daarop volgde de wagen met de Apollonia-klok, waarachter de groep 'rijpere jeugd' stapte. Dan rolde de wagen met de Maria-klok voorbij, gevolgd door de groep 'gevorderde ouderdom'. De koninklijke fanfare Sint-Apollonia sloot de stoet af.
De meters en peters deelden suikerbollen uit aan de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar; de 'rijpere jeugd' en de 'gevorderde ouderdom' vierden tot diep in de nacht.