boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Servranckx Johannes Franciscus, voorzitter van de kerkfabriek Sint-Martinus
+
dochters Juliette (zuster Marie-Seraphine), Maria (zuster Marie-Seraphine), Henriette, Estelle (zuster Reinildis)

 

Servranckx Johannes Franciscus
Geboren te Strijtem op 23 februari 1852 en er overleden op 24 februari 1916. Hij was op 7 juni 1901 gehuwd met Seraphine Kestens (°Pamel 14/6/1869, +1956). (1) Zij woonden aan de Broekstraat op een boerderij die ‘De laatste Stuiver’ heette. In het gezin werden zeven kinderen geboren. Franciscus was voorzitter van de kerkfabriek van de parochie Sint-Martinus.
Niet verwonderlijk dus dat het gezin op vraag van pastoor Cuylits het kerkraam schonk waarop Sint-Franciscus die tot de zwaluwen spreekt en een groepje (met vooraan Franciscus Servranckx?) dat naar hem luistert.

 


(Onderdeel van het glasraam)

 

Servranckx Juliette
Zij werd geboren te Strijtem op 21 maart 1902.
Nadat ze te Etterbeek voor Handelsregentes had gestudeerd was ze enkele jaren onderwijzeres in de zustersschool aan de Kloosterstraat in Borchtlombeek. (2)
In 1924 stichtte zij te Strijtem de kruistochten ‘waar bijna al de kinderen bij aansloten. Elke zondag na de middag was er bijeenkomst aan huis: onderricht, uitdeling van E.K.-briefjes, spel, toneel en lof. Tijdens het jaar was er toneel voor het publiek, een reis en een kerstfeest met kerstboom en tombola. Onder haar bezielende leiding kwam de kruistocht tot grote bloei, wat vooral tot uiting kwam in de godsdienstbeleving van de aangesloten leden.’ (3)
In september 1927 trad ze in bij de Zusters van het Kind Jezus en nam Marie-Seraphine als kloosternaam. Ze werd daarop lerares handel aan de normaalschool te Nijvel. Vanaf 1935 werd zij te Leuven econoom in een pedagogisch instituut voor meisjes en bleef het tot kort voor haar dood in januari 1962. Op 22 januari werd ze begraven en bijgezet in de grafkelder van de kloostergemeenschap te Nijvel.

 

Servranckx Maria
Geboren te Strijtem op 8 september 1903 en overleden te Lier op 16 mei 1995 en begraven te Vorselaar.
Na haar lagere school bij de zusters op Ledeberg volgde ze zes jaar de beroeps-technische leergangen te Etterbeek. Op 20/22 september 1928 trad ze in bij de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar. Op 16 september 1930 legde ze haar geloften af als zuster Marie-Seraphine. (4) Gedurende 38 jaar onderwees ze ‘Snit en Naad’, afdeling die ze in zes verschillende scholen hielp oprichten. Vanaf 1947 was ze ook actief in het woonwagenwerk te Grobbendonk; bezocht woonwagengezinnen, hielp hen. Maar de ‘Snit en Naad’ liet haar niet los, want na haar pensionering stond ze in het klooster in voor (de reparatie van) de kloosterkleding.

 

Servranckx Henriette
Geboren te Strijtem op 9 januari 1907 en overleden in de Sint-Janskliniek te Brussel op 15 oktober 1976.
Nadat ze aan het Heilig-Hartinstituut te Heverlee het diploma van onderwijzeres behaalde werd ze in 1926 ‘bewaarschoolonderwijzeres’ (5) in de zusstersschool op Ledeberg. Een jaar later mocht ze er onderwijzen in de lagere school, tot 1932. Dat jaar werd ze onderwijzeres in de lagere school van de zusters Franciscanessen aan de Kloosterstraat te Borchtlombeek. In 1963 ging ze met pensioen.
Ze was te Strijtem ook raadslid van de congregatie van O.-L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (1934) en eveneens enkele jaren leidster van de BJB-meisjes (1946).

 

Servranckx Estelle
Geboren te Strijtem op 9 oktober 1914 en overleden in het klooster te Roosdaal op 14 april 2017.
Nadat ze in het Heilig-Hartinstituut te Heverlee het diploma van onderwijzeres behaalde werd ze in 1934 onderwijzeres in de zusstersschool aan de Kloosterstraat te Borchtlombeek. In 1946 trad ze er in bij de zusters Franciscanessen en op 12 april 1948 legde ze haar geloften af als zuster Reinildis. Na haar intrede bleef ze in de ‘buitenschool’ voor de klas staan. Uiteraard was ze ook behulpzaam binnen het Sint-Franciscusinstituut. In 1967 werd ze overste van de kloostergemeenschap te Eizeringen, tot 1988. Toen in 2007 het klooster te Eizeringen gesloten werd verhuisde zuster Reinildis samen met de er nog wonende zusters naar het klooster te Strijtem.
In 1934 was ze te Strijtem een van de medestichters van de B.J.B.-meisjes.

 


--------------------------------------------------------------------------
(1) Dochter van Jan Frans Kestens.
(2) Ook 'buitenschool' genoemd.
(3) Luc Van Liedekerke: ‘Strijtem... nu en altijd’, 1981, 316 p. Aldaar p. 197.
(4) Zelfde kloosternaam als haar zuster Juliette.
(5) In archief van de zusters van Ledeberg.