boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Coronapandemie

* In december 2019 begonnen in China, verspreidde het coronavirus (COVID-19) zich over de wereld, ook in België. Vanaf 12 maart 2020 nam de overheid drastische maatregelen: verplichting van thuis te blijven, tenzij voor essentiële verplaatsingen (naar de dokter, …) of om te gaan werken, verplichting van thuiswerken indien mogelijk, verplichting van de sociale afstand (1,5 m) buitenhuis voor niet-gezinsleden,… verbod van bijeenkomsten, verbod van reizen naar het buitenland, … sluiting van alle niet essentiële winkels, ook de markten, opschorting van de lessen in scholen en aan universiteiten, …,

Tot 3 april 2020 werden er in het toaal in Roosdaal 16 besmettingen vastgesteld.
Tot 29 augustus 2020 werden er in het totaal in Roosdaal 40 besmettingen waargenomen.
Vergeleken met de meeste andere gemeenten/steden waren dat lage cijfers.

* In een strooibrief (18/3/2020) herhaalde het gemeentebestuur van Roosdaal verschillende maatregelen van de hogere overheid en poneerde ze strikt te zullen toepassen. Daarbij werd meegedeeld dat het gemeentehuis en de lokalen van het OCMW gesloten waren voor bezoekers en de diensten enkel online of telefonisch bereikbaar waren, ook dat  de bibliotheek en het recyclagepark dicht bleven. Bovendien werd eveneeens het Koetshuis en werden de plaatselijke scholen gesloten (kinderopvang bleef er mogelijk). Daarnaast werden vanuit de gemeente initiatieven van inwoners om te helpen (boodschappen doen, mondmaskers maken, hond uitlaten, tekeningen voor WZC O.-L.-Vrouw, ...) gebundeld, alsook de vragen naar hulp. Plaatselijke handelaars werden ondersteund o.a. door hulp aan horecazaken bij de uitbreiding van hun terras, aanbod van krasloten waarbij 5, 10 of 20 € te winnen was voor wie bij plaatselijke handelaars kocht, ...

Op 7 april opende de gemeente opnieuw het recyclagepark, onder strikte voorwaarden, o.a. maar 4 wagens tegelijk in het park.
Vanaf 11 mei gingen de gemeentelijke diensten terug open en kon men op het gemeentehuis, in de bibliotheek, in de lokalen van het OCMW weer terecht, echter alleen op afspraak.

Pas op 21 mei kregen de inwoners via de gemeente een mondmasker.
In het Koetshuis werden intussen de nog geplande activiteiten van het seizoen 2019-2020 afgelast, eventueel verschoven naar september of later.

* Vanaf 18 mei konden leerlingen van het 1e, 2e en 6e leerjaar lagere school in gespltitste klashelften sommige dagen weer naar school, vanaf 5/8 juni start van alle leerjaren (maximaal 4 dagen les).
Op 2 juni konden alle kleuterklassen ‘voltijds’ opstarten.
In het IMI-secundair volgden de leerlingen de lessen online. De klassen van het 6e en 7e  leerjaar konden vanaf 15 mei sommige dagen naar school, de klassen van het 2e en 4e leerjaar vanaf 2 juni (in gesplitste klashelften) 2 volle dagen per week. Voor de 6e en 7e jaars mocht de traditionele proclamatie niet doorgaan, maar werd creatief vervangen door een drive-in proclamatie. Per klassengroep en bubbel namen de afstuderende leerlingen plaats op de Kapelleweide. Vlak erachter hadden de ouders hun aoto geparkeerd van waaruit ze de ceremonie volgden. Na ontvangst van het diploma toeterden alle wagens nog eens om iedereen te feliciteren. Het hele gebeuren werd ook uitgezonden via Facebook.

* Ook de kerken werden gesloten (behalve voor begrafenissen, maar dan met hoogstens 15 aanwezigen (later 30, 50 …), de eerste communie, het vormsel werden verschoven naar september. Wel droeg de pastoor voor een lege kerk van Borchtlombeek op zondag en tijdens de Goede Week de mis op, gevolgd via facebook door gemiddeld 65 gelovigen. Vanaf 8 juni werden publieke vieringen in de kerken weer toegelaten, maar het aantal zitplaatsen werd door de coronamaatregelen sterk beperkt: 1 persoon per 10 m² en 1,5 m tussen de stoelen.

Als men daarbij rekening hield met bredere circulatiegangen, de zichtbaarheid van het altaar, … kwam men in O.-L.-V.-Lombeek tot 40 plaatsen (foto); op Ledeberg stonden er 50 stoelen. Bovendien werd er handgel voorzien in het portaal, was er geen collecte, werden geen zangboekjes gebruikt, kwam de pastoor niet de vredeswens geven, …
Tijdens de viering op 15 augustus aan de grot te Poelk waren er 100 zitplaatsen, verspreid over de ganse geasfalteerde oppervlakte.

* In het WZC O.-L.-V. te Roosdaal werden er begin april nog geen besmettingen vastgesteld. Dat terwijl verschillende rusthuizen hard getroffen werden. ‘Een mogelijke verklaring is dat we heel snel in lockdown zijn gegaan’, zei de directeur aan ‘Het Laatste Nieuws’ van 15 april. ‘De maatregelen hebben we ook heel snel opgevolgd. Twee keer per dag wordt ook de temperatuur van zowel bewoners als personeelsleden opgemeten. Voor familie kwam er ook snel een bezoekverbod. Daarnaast houden we alles wat binnenkomt zeker 48 uur in quarantaine. Denk maar aan was, cadeautjes, eten, kranten,... Ook al is het niet duidelijk of dit laatste nut heeft. Ook de algemene hygiënemaatregelen worden opgevolgd. Een deel van het personeel draagt chirurgische mondmaskers van de overheid terwijl anderen de linnen mondmaskers geschonken door vrijwilligers dragen.’

* De verenigingen schorsten hun activiteiten. Sommigen behielden er nog één enkele, uiteraard met respect voor de corona maatregelen. Zo bleef Ferm Pamel ‘beter bewegen’, maar dan wel buiten op de evenementenweide van het Koetshuis. Enkele verenigingen zochten een alternatief. Zo verving o.a. OKRA Borchtlombeek de tradionele groepswandeling door een ‘Fotozoektocht rond uw kot’ waarbij individueel (in de toegelaten bubbel) de mooie plekjes van het dorp werden opgezocht. Ook Ferm Pamel stelde vragen op voor zo’n wandelzoektocht.

* Omdat de cijfers van de besmettingen gunstig evolueerden versoepelde de hogere overheid in juni de regels, maar moest ze al in juli uit vrees voor een 2e golf weer verstrengen: de bubbels werden verkleind, mondmaskers werden algemeen verplicht, sommige gebieden kregen code rood,  … Toch werden om economische maar ook om sociale, psychische redenen sommige maatregelen dan weer aangepast.

* Opmerkelijk was de start van alle kleuter- en lagere scholen op 1 september in Roosdaal en elders in Vlaanderen, alsook van de secundaire scholen, zo ook het IMI-secundair, in de hoop het bij code geel te kunnen houden.

* Geen deur aan deur verkoop van plantjes voor 'Kom op tegen kanker'. Wel konden de azalea's online besteld worden.