boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Coronapandemie in Roosdaal

2020

* In december 2019 begonnen in China, verspreidde het coronavirus (COVID-19) zich over de wereld, ook in België. Vanaf 12 maart 2020 nam de hogere overheid in tussenstappen drastische maatregelen, o.a.: verplichting om thuis te blijven, tenzij voor essentiële verplaatsingen (aankoop levensmiddelen, raadpleging dokter, …) of om te gaan werken, verplichting van thuiswerken indien mogelijk, verplichting van de sociale afstand (1,5 m) buitenhuis voor niet-gezinsleden, verplichting om massaal in te zetten op afstandsonderwijs aan de hogescholen en universiteiten, opschorting van het kleuter-, lager en secundair onderwijs, afgelasting van alle evenementen, verbod van bijeenkomsten, verbod van niet-essentiële reizen naar het buitenland, sluiting van cafés en restaurants, van alle niet-essentiële winkels, van de kapsalons, ...

* Tot 3 april werden er in het totaal in Roosdaal 16 besmettingen vastgesteld, tot 29 augustus waren er dat in het totaal 40. Vergeleken met de meeste andere gemeenten/steden waren dat lage getallen.

* In een strooibrief (18/3/2020) herhaalde het gemeentebestuur van Roosdaal verschillende maatregelen van de hogere overheid en poneerde ze strikt te zullen toepassen. Daarbij werd meegedeeld dat het gemeentehuis en de lokalen van het OCMW gesloten waren voor bezoekers en de diensten enkel online of telefonisch bereikbaar waren, ook dat  de bibliotheek en het recyclagepark dicht bleven. Bovendien werd eveneeens het Koetshuis en werden de plaatselijke scholen gesloten (kinderopvang bleef er mogelijk). Daarnaast werden vanuit de gemeente initiatieven van inwoners om te helpen (boodschappen doen, mondmaskers maken, hond uitlaten, tekeningen voor WZC O.-L.-Vrouw, ...) gebundeld, alsook de vragen naar hulp. Plaatselijke handelaars werden ondersteund o.a. met het aanbod van krasloten waarbij 5, 10 of 20 € te winnen was voor wie bij hen kocht.

Op 7 april opende de gemeente opnieuw het recyclagepark, onder strikte voorwaarden, o.a. maar 4 wagens tegelijk in het park.
Vanaf 11 mei gingen de gemeentelijke diensten terug open en kon men op het gemeentehuis, in de bibliotheek, in de lokalen van het OCMW weer terecht, echter alleen op afspraak.

Pas op 21 mei kregen de inwoners via de gemeente een mondmasker.
In het Koetshuis werden intussen de nog geplande activiteiten van het seizoen 2019-2020 afgelast, eventueel verschoven naar september of later.

* In het WZC O.-L.-Vrouw werden er begin april nog geen besmettingen vastgesteld. Dat terwijl verschillende rusthuizen hard getroffen werden. ‘Een mogelijke verklaring is dat we heel snel in lockdown zijn gegaan’, zei de directeur op 15 april. (1) ‘De maatregelen hebben we ook heel snel opgevolgd. Twee keer per dag wordt ook de temperatuur van zowel bewoners als personeelsleden opgemeten. Voor familie kwam er ook snel een bezoekverbod. Daarnaast houden we alles wat binnenkomt zeker 48 uur in quarantaine. Denk maar aan was, cadeautjes, eten, kranten,... Ook al is het niet duidelijk of dit laatste nut heeft. Ook de algemene hygiënemaatregelen worden opgevolgd. Een deel van het personeel draagt chirurgische mondmaskers van de overheid terwijl anderen de linnen mondmaskers geschonken door vrijwilligers dragen.’

* Vanaf 18 mei konden leerlingen van het 1e, 2e en 6e leerjaar lagere school in gespltitste klashelften sommige dagen weer naar school, vanaf 5/8 juni start van alle leerjaren (maximaal 4 dagen les/week).
Op 2 juni konden alle kleuterklassen ‘voltijds’ opstarten.
In het IMI-secundair volgden de leerlingen de lessen online. De klassen van het 6e en 7e  leerjaar konden vanaf 15 mei sommige dagen naar school, de klassen van het 2e en 4e leerjaar vanaf 2 juni (in gesplitste klashelften) 2 volle dagen per week. Voor de 6e en 7e jaars mocht de traditionele proclamatie niet doorgaan, maar werd creatief vervangen door een drive-in proclamatie. Per klassengroep en bubbel namen de afstuderende leerlingen plaats op de Kapelleweide. Vlak erachter hadden de ouders hun auto geparkeerd van waaruit ze de ceremonie volgden. Na ontvangst van het diploma toeterden alle wagens nog eens om iedereen te feliciteren. Het hele gebeuren werd ook uitgezonden via Facebook.

* Ook de kerken werden gesloten, behalve voor begrafenissen, maar dan met hoogstens 15 aanwezigen (later 30, 50 …), de eerste communie, het vormsel werden verschoven naar september. Wel droeg de pastoor voor een lege kerk van Borchtlombeek op zondag en tijdens de Goede Week de mis op, gevolgd via Facebook door gemiddeld 65 gelovigen. Vanaf 8 juni werden publieke vieringen in de kerken weer toegelaten, maar het aantal zitplaatsen werd door de coronamaatregelen sterk beperkt: 1 persoon per 10 m² en 1,5 m tussen de stoelen.

Als men daarbij rekening hield met bredere circulatiegangen, de zichtbaarheid van het altaar, … kwam men in O.-L.-V.-Lombeek tot 40 plaatsen (foto); op Ledeberg stonden er 50 stoelen. Bovendien werd er handgel voorzien in het portaal, was er geen collecte, werden er geen zangboekjes gebruikt, kwam de pastoor niet de vredeswens geven, …
Tijdens de viering op 15 augustus aan de grot te Poelk waren er 100 zitplaatsen (allen bezet), verspreid over de ganse geasfalteerde oppervlakte.

* De verenigingen schorsten hun activiteiten. Sommigen behielden er nog één enkele, uiteraard met respect voor de coronamaatregelen. Zo bleef Ferm Pamel ‘beter bewegen’, maar dan wel buiten op de evenementenweide van het Koetshuis. Enkele verenigingen zochten een alternatief. Aldus verving o.a. Okra Borchtlombeek de tradionele groepswandeling door een ‘Fotozoektocht rond uw kot’ waarbij individueel (in de toegelaten bubbel) de mooie plekjes van het dorp werden opgezocht. Ook Ferm Pamel stelde vragen op voor zo’n wandelzoektocht.

* Omdat de cijfers van de besmettingen gunstig evolueerden versoepelde de hogere overheid in mei/juni de regels, o.a. het voorwaardelijk openen van kapsalons, van cafés en restaurants. Maar uit vrees voor een tweede golf verstrengde de regering al in juli sommige maatregelen: de bubbels werden verkleind, mondmaskers werden algemeen verplicht, … Toch werden om economische maar ook om sociale, psychische redenen sommige maatregelen dan weer aangepast.

* Zo konden alle kleuter- en lagere scholen op 1 september starten, in Roosdaal en elders in Vlaanderen, alsook de secundaire scholen, zo ook het IMI-secundair, in de hoop het bij code geel te kunnen houden.

* Begin september werd er in O.-L.-V.-Lombeek ook nog gekermist, met kramen en ‘de’ molen ... en met mondmasker.

* Eetcafé Pajot Begot heropende in het Koetshuis op 16 september. Het Koetshuis zelf plande opnieuw voorstellingen vanaf 16 oktober. Daarbij zou de opgelegde afstand (bv. 2 stoelen) tussen de bubbels gerespecteerd worden, wat de capaciteit van de zaal natuurlijk sterk verminderde.

* Vanaf september werd regelmatig het aantal nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen meegedeeld. Dit aantal steeg in Roosdaal van 14 op 14 september naar 31 op 29 september. Rekening houdend met het aantal inwoners waren vooral deze laatste getallen hoger dan in enkele omliggende gemeenten.

* In september werden meisjes en jongens ‘in doorlopende ritus’ gevormd. Slechts drie vormelingen, samen met hun ouders, zussen en broers, grootouders, peter en meter, mochten tegelijkertijd maar afzonderlijk in de kerk zijn; zij kwamen langs het portaal binnen en na gevormd te zijn verlieten ze de kerk langs de sacristie.

* Geen deur aan deur verkoop van plantjes voor 'Kom op tegen kanker'. Wel konden de azalea's online besteld worden.

* Op 10 oktober richtte Ferm Roosdaal aan het Koetshuis een troostplek in, een ‘PlantTroost’ waar men 'troost met bloembollen kon planten' en zo ook vinden.

* Ferm O.L.V.-Lombeek bleef wandelen.

* Op 12 oktober was het aantal nieuwe besmettingen over de laaste 14 dagen in Roosdaal verder gestegen tot 49.

* Terechte vrees om een tweede golf noodzaakte de hogere overheid de bubbels te verkleinen, de contacten te verminderen, ... Op 19 oktober werd een avondklok ingesteld, werden cafés en restaurants gesloten ... Op 23 oktober kwamen er strengere maatregelen voor cultuur en sport, moesten ook kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen, ....

* Zo moest eetcafé Pajot Begot opnieuw dicht.

* Samana/ziekenzorg Ledeberg hield geen ziekendag. De leden kregen aan huis een doosje aardbeiencakejes. Ook Samana Borchtlombeek schrapte de ziekendag.

* In plaats van het traditionele eetfestijn hielden Femma en KWB Ledeberg op 24 oktober een (afhaal-) ontbijtactie.

* Met ingang van 30 oktober werd federaal beslist dat o.a. alle niet-essentiële winkels, de kapsalons, ... moesten sluiten. Bovendien nam de gemeente Roosdaal toen ook nog maatregelen bovenop deze van de federale en Vlaamse overheid:

 • Alle indoor sportinfrastructuur worden voor de uren dat de gemeente Roosdaal er een uitbatingsrecht op heeft, gesloten. Zij kunnen enkel gebruikt worden voor noodopvang.
 • Alle indoor cultuurinfrastructuur (met uitzondering van de bibliotheek en de plaatsen voor een eredienst) met een openbaar karakter (oa GC Het Koetshuis, openbare en private feestzalen, parochiezalen,  … ) zijn gesloten voor alle activiteiten. Met uitzondering van:
  • het houden van rouwmaaltijden na begrafenis
  • voor het organiseren van activiteiten van onderwijs volgens hun vigerend protocol
 • De bibliotheek van Roosdaal gaat terug over op een afhaal-bibliotheek. Terugbrengen van uitgeleende boeken kan via de inleverbox die je vindt in de doorgang aan de rechterzijde van het gemeentehuis. 
 • Alle bijeenkomsten van jeugdbewegingen, groeps-sportactiviteiten (bvb sportkampen), culturele samenkomsten en evenementen worden verboden. De wekelijkse boerenmarkt op donderdag blijft plaatsvinden mits naleving van de hygiënemaatregelen (dragen van een mondmasker, sociale afstand, …)

  Daarnaast zijn ook alle gemeentelijk georganiseerde evenementen reeds geannuleerd en is ook het inwonerszwemmen in MPC Sint-Franciscus, door de verplichte sluiting van het zwembad, stop gezet.

* In de tweede golf waren er ook verschillende besmettingen in het MPC Sint-Franciscus en in het WZC O-L.-Vrouw.

* Team Kattoem annuleerde Reveil 2020 op 1 november.

* Vanaf 2 november werd op zon- en feestdagen alleen in de kerk van Borchtlombeek de mis opgedragen, die via Facebook en YouTube kon gevolgd worden. Na protest mochten maximaal toch 15 personen in de kerk aanwezig zijn. Wel was de kapel op Kattem dagelijks open en werden op zondag telkens enkele kerken opengesteld.

* 16 november: In het IMI-secundair bleef de eerste graad na de verlengde herfstvakantie contactonderwijs krijgen. De tweede en derde graad ASO/TSO kregen voortaan afwisselend een week contactonderwijs – een week afstandsonderwijs, waarbij ze onderling ook wisselden. Ze waren dus nooit samen op school. De BSO leerlingen tweede en derde graad kregen contactonderwijs (vanaf januari ook elke week 1 dag afstandsonderwijs). Zo tot einde schooljaar! In december hadden de leerlingen van de eerste en tweede graad examen in de voormiddag, de leerlingen van de derde graad in de namiddag.
De leerlingen van de Roosdaalse lagere scholen kregen elke dag les op school. Zo ook gans het schooljaar.

* Op 1 december konden de niet-essentiële winkels weer open. Buitendien bleef gans de maand de lockdown gehandhaafd.

* Op 23 november was het aantal nieuwe besmettingen in Roosdaaal over de laatste 14 dagen gedaald tot 25, maar op 30 december opnieuw gestegen tot 37.2021

* Noch KWB Ledeberg, noch Femma en KWB Pamel kwamen begin januari huis-aan-huis driekoningenzingen.

* Op 8 januari stak er volgend kaartje in de brievenbus:

* Op 13 januari werden in het wzc O.-L.-Vrouw 68 bewoners ingeënt, de volgende dag de overige bewoners.

* Op 14 januari werd beslist een vaccinatiecentrum te openen in de Koornmolen te Gooik, voor o.a. de inwoners van Roosdaal.

* Vanaf 17 januari konden de Roosdalenaren terug zwemmen in het MPC Sint-Franciscus, zij het met een beperkt aantal zwemmers, op zondag en maandag.

* 27 januari: 13 nieuwe besmettingen de laatste 14 dagen. Rekening houdend met het aantal inwoners vrij laag in vergelijking met de omliggende gemeenten.

* ‘Na meer dan drie maanden ongeplande rust, gaan we vanaf zaterdag opnieuw de schaar hanteren’ meldde kapper Lieven op 13 februari op Facebook.

* 24 februari: 16 nieuwe besmettingen de laatste 14 dagen.

* 18 maart: Oproep in 'Roosdaal Info': Schrijf een (corona) gedicht!

* 19 maart: Stijging tot 35 nieuwe besmettingen de laatste 14 dagen.

* Landelijk dezelfde evolutie. Vandaar strengere maatregelen, o.a. kapsalons weer gesloten, niet-essentieel winkelen enkel op afspraak, verkleinen van de buitenbubbel, scholen de week voor de paasvakantie gesloten,…

* 1 april: Geleidelijk aan kregen, eerst de oudere Roosdalenaren, hun uitnodigingsbrief voor het vaccinatiecentrum de Koornmolen, dat op volle toeren draaide.

* Zoals vorig jaar in april verliep de algemene vergadering van erfgoed Rausa ook dit jaar digitaal.

* Op 16 april belandde volgende mededeling in de brievenbus van de Roosdaalse 65-plussers:

* 22 april: Geen stickerverkoop deur aan deur door het Rode Kruis, wel bij lokale handelaars en op vaste momenten op verkooppunten.

* Vanaf eind april kwamen er, o.a. hopend op het gunstig effect van de vaccinaties, toch weer versoepelingen: kapsalons weer open, geen afspraak meer voor niet-essentiële winkels,…

* 3 mei: Ook was het aantal nieuwe besmettingen de laatste 14 dagen gedaald tot 22.

* 8 mei: Terrassen van café’s en restaurants mochten weer open, onder voorwaarden.
Daartoe maakten gemeentearbeiders bij zes horecagelegenheden hun terras langs de openbare weg veiliger door het af te zetten met betonblokken.

* In mei kwamen enkele verenigingen toch al naar buiten: o.a. Okra Borchtlombeek met petanque en fotozoektocht, Ferm Borchtlombeek met opwarmwandeling.

* 5 juni: Het aantal nieuwe besmettingen de laatste 14 dagen was gedaald tot 7.

* 6 juni: : 2874 Roosdalenaren (30,64 %) volledig gevaccineerd van 9379 volwassen inwoners; deels gevaccineerd: 2646 (28,21 %).

* Vanaf 12 juni weer missen in de Roosdaalse kerken, maximaal 100 personen aanwezig.

* Op 4 juli waren er ‘maar’ 2 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen.

* 9 augustus: Verschillende beperkingen werden opgeheven of versoepeld, o.a. in de horeca, in winkels, onder erediensten, …

* 10 augustus: 26 nieuwe besmettingen de laatste 14 dagen, rekening houdend met het aantal inwoners hoger dan in enkele omliggende gemeenten.

* 31 augustus:
- Van de 9379 volwassen Roosdalenaren waren er 8593 volledig gevaccineerd (91,62 %); 94 deels gevaccineerd (1,00 %).
- Van alle 11688 Roosdalenaren waren er 9182 volledig gevaccineerd (78,56 %); 238 deels gevaccineerd (2,04 %).
- In de eerstelijnszone Pajottenland waren 87,48 % volledig en 1,71 % deels van de volwassenen gevaccineerd. Van alle inwoners was 74,48 % volledig en 2,42 % deels gevaccineerd.

* 1 september: Alle leerlingen terug naar hun klaslokaal, verdere versoepelingen thuis, in de horeca, op evenementen, …
Tal van initiatieven werden doenbaar: in O.-L.-V.-Lombeek ging de processie weer uit en werd er gekermist, bij Ferm O.-L.-V.-Lombeek waren er opnieuw avondwandelingen en yogalessen, team Kattem deed een Vrieje Wandeling, het Koetshuis programmeerde al voorstellingen tot volgend jaar, erfgoed Rausa organiseerde de Open Monumentendag, chiro Amigo's vierden de Pallieterfeesten, bij de Willemsvrienden werd er weer gecrost, de sportraad kon de 23e sneukeltocht uiteindelijk weer organiseren en eetcafé Pajot Begot ging weer open …
De verplichting een mondmasker te dragen, zo cruciaal de voorbije maanden, werd beperkt tot het openbaar vervoer, de horeca als men rondliep, tot winkels, bibliotheken, kerken, … maar verviel in publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of verenigingen. Ook ‘vielen de mondmaskers af’, geheel in de lagere scholen en in de secundaire scholen als de leerlingen stilzaten.
* 1 oktober: in Vlaanderen versoepelden de quarantaine maatregelen, mochten dancings en discotheken weer open (mits tonen Covid Save Ticket, op smartphone/iphone of afgedrukt), maar vooral werd de verplichting een mondmasker te dragen verder afgezwakt, alleen nog verplicht in de binnenruimtes van het openbaar vervoer, op de luchthaven, in de zorginstellingen en bij contactberoepen (zoals kappers). Ervan verlost zijnde veerde het verenigingsleven verder op, werd er getapt en opgediend in de horeca ...

* 6 oktober:
- Van de 9379 volwassen Roosdalenaren waren er 8684 volledig gevaccineerd (92,59 %); 58 deels gevaccineerd (0,62 %).
- Van alle 11688 Roosdalenaren waren er 9428 volledig gevaccineerd (80,66 %); 83 deels gevaccineerd (0,71 %).
- In de eerstelijnszone Pajottenland waren 89,19 % volledig en 1,05 % deels van de volwassenen gevaccineerd. Van alle inwoners was 77,06 % volledig en 1,07 % deels gevaccineerd.

* 25 oktober: na de oproep van 18 maart kwamen 26 gedichten binnen, waaruit 7 gedichten werden geselecteerd als winnaars.

* 25 oktober 65 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen. Een duidelijke stijging, een trend in gans het land.

* oktober-december: derde prik aangeboden eerst aan mensen met een verzwakt immuunsysteem, dan aan bewoners van woonzorgcentra en assistentiewoningen, ook aan de 65-plussers en eveneens aan het zorgpersoneel.
Vaccinatie tot eind oktober te Gooik in de Koornmolen, vanaf 16 november in de kerk van Strijland.

* 29 oktober: mondmasker opnieuw verplicht in o.a. in winkels, overheidsgebouwen, schouwburgen, sportcentra. Vanaf 8 november ook weer mondmaskers in de secundaire scholen en voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar van de lagere school.

* 1 november: Covid Safe Ticket verplicht o.a. in cafés en restaurants.

* 18 november: 169 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen!!

* 20 november: strengere maatregelen o.a. uitbreiding mondmaskerplicht vanaf 10 jaar, waar Covid Safe Ticket verplicht was werd ook een mondmasker vereist, verplichting van mogelijk telewerk vanaf thuis met 1 terugkomdag per week, later 2 dagen.
Derde prik of boosterprik zou aangeboden worden aan alle volledig gevaccineerden.

* 26 november: 217 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen!!

* 3 december: heropening testcentrum voor o.a. de inwoners van Roosdaal in de oude tramstatie te Eizeringen, voor een 'PCR-test', eventueel voor een 'sneltest'. Deze laatste kon ook in apotheek in centrum Pamel. Sinds 25 maart was het ook mogelijk bij zichzelf een test af te nemen, een 'zelftest' die men kon kopen (maar minder betrouwbaar).

* 4 december: kinderen vanaf 6 jaar moesten eveneens een mondmasker opzetten op school en op publieke plaatsen waar dat voor de rest van de bevolking al verplicht was.

* 13 december: 266 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen, waarmee Roosdaal in de middenmoot zat t.o.v. de omliggende gemeenten.

* midden december: de nieuwe coronavariant omikorn was begonnen aan zijn opmars.

* 20 december: kleuter- en lager onderwijs, kerstvakantie met één week vervroegd.

* 26 december: o.a. sluiting van de schouwburgen, maar na schorsing door de Raad van State mochten ze onder voorwaarden weer open, zo ook de schouwburg van het Koetshuis.2022

* 7 januari: 155 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen, waarmee Roosdaal hoger zat dan de meeste omliggende gemeenten.

* 10 januari: versoepeling van de quarantaine regels, o.a. in het onderwijs.

* 28 januari: de coronabarometer trad in werking.
We zaten toen in code rood, want de cijfers in de zorg waren hoog.

Wat betekent code geel, oranje en rood?

De coronabarometer kent drie fases die de druk op de zorg weerspiegelen:

 • Code geel: de epidemiologische situatie en druk op de ziekenhuizen is onder controle.
  • Nieuwe hospitalisaties/dag: minder dan 65, bezetting intensieve zorg: minder dan 300 bedden.
  • De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • Code oranje: toenemende druk op het zorgsysteem, er moet ingegrepen worden om de trend opnieuw te keren
  • Nieuwe hospitalisaties/dag: 65-149, bezetting intensieve zorg: 300-500 bedden.
  • De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.
 • Code rood: hoog risico op overbelasting van het gezondheidszorgsysteem
  • Nieuwe hospitalisaties/dag: meer dan 150, bezetting intensieve zorg: meer dan 500 bedden.
  • De trend van de cijfers dient telkens mee in overweging te worden genomen om eventueel sneller in de ene of de andere richting van fase te wijzigen.

Het Overlegcomité zal bij het bepalen van de code, naast de druk op de zorg, ook rekening houden met een globale evaluatie van de epidemiologische situatie en specifiek aandacht hebben voor de geestelijke gezondheid.

4 februari: 124 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen.

* Op 18 februari ging de coronabarameter van code rood naar code oranje met als gevolg o.a. geen sluitingsuur in de horeca, geen beperkingen meer op het aantal personen bij het winkelen, opheffen verplichting telewerk.

* Vanaf 19 februari geen mondmaskerplicht meer voor kinderen jonger dan 12 jaar.

* 21 februari: 203 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen. Daarmee zat Roosdaal in de middenmoot t.o.v. de omliggende gemeenten. We bleven wel in code oranje.

* 5 maart: 88 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen.

* 7 maart: code geel: de meeste coronamaatregelen verdwenen o.a. geen mondmaskerplicht meer op school, op binnen- en buitenevenementen, in winkels en in horeca. Wel nog verplicht op het openbaar vervoer, in rusthuizen en ziekenhuizen.

* 16 maart: 133 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen.

* 12 april: 173 nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen. Maar we bleven toch in code geel.

* Op 20 mei werd de coronabarometer gedeactiveerd. Vanaf 23 mei was het mondmasker niet meer verplicht op het openbaar vervoer; wel nog in ziekenhuizen, bij de huisdokter en in apotheken. Voor bezoekers in de woonzorgcentra verviel de mondmaskerplicht, al was het kapje wel nog verplicht bij een aantal zorgtaken.

* 13 juni: als +80-jarige boosterprik gekregen.

* 15 juli 2022: 51 besmettingen over de laatste 14 dagen, meestal hoger dan in de omliggende gemeenten.

De gevolgen (o.a. de ziekenhuisopnames) bleven echter beperkter en de overheid nam geen restrictievere maatregelen meer. Wel raadde ze aan zich te laten vaccineren.

* Op 30 september opnieuw een prik gekregen, tegen nieuwe varianten.

Met de vaststelling dat de inpact van die varianten steeds kleiner werd (2) sloten we deze rubriek af.

Corona had ons samenleven sterk beïnvloed, allen kenden we één of meerdere mensen die eraan gestorven waren en ..... in het Koetshuis had (eetcafé) Pajot Begot de pandemie niet overleefd!
-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) In 'Het Laatste Nieuws'.
(2) In 'De Standaard' van 30/11/2022.