boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Coronapandemie in Roosdaal

2020

* In december 2019 begonnen in China, verspreidde het coronavirus (COVID-19) zich over de wereld, ook in België. Vanaf 12 maart 2020 nam de hogere overheid in tussenstappen drastische maatregelen, o.a.: verplichting om thuis te blijven, tenzij voor essentiële verplaatsingen (aankoop levensmiddelen, raadpleging dokter, …) of om te gaan werken, verplichting van thuiswerken indien mogelijk, verplichting van de sociale afstand (1,5 m) buitenhuis voor niet-gezinsleden, verplichting om massaal in te zetten op afstandsonderwijs aan de hogescholen en universiteiten, opschorting van het kleuter-, lager en secundair onderwijs, afgelasting van alle evenementen, verbod van bijeenkomsten, verbod van niet-essentiële reizen naar het buitenland, sluiting van cafés en restaurants, van alle niet-essentiële winkels, van de kapsalons,

Tot 3 april werden er in het toaal in Roosdaal 16 besmettingen vastgesteld, tot 29 augustus waren er dat in het totaal 40. Vergeleken met de meeste andere gemeenten/steden waren dat lage cijfers.

* In een strooibrief (18/3/2020) herhaalde het gemeentebestuur van Roosdaal verschillende maatregelen van de hogere overheid en poneerde ze strikt te zullen toepassen. Daarbij werd meegedeeld dat het gemeentehuis en de lokalen van het OCMW gesloten waren voor bezoekers en de diensten enkel online of telefonisch bereikbaar waren, ook dat  de bibliotheek en het recyclagepark dicht bleven. Bovendien werd eveneeens het Koetshuis en werden de plaatselijke scholen gesloten (kinderopvang bleef er mogelijk). Daarnaast werden vanuit de gemeente initiatieven van inwoners om te helpen (boodschappen doen, mondmaskers maken, hond uitlaten, tekeningen voor WZC O.-L.-Vrouw, ...) gebundeld, alsook de vragen naar hulp. Plaatselijke handelaars werden ondersteund o.a. door horecazaken te helpen bij de uitbreiding van hun terras, door aanbod van krasloten waarbij 5, 10 of 20 € te winnen was voor wie bij plaatselijke handelaars kocht.

Op 7 april opende de gemeente opnieuw het recyclagepark, onder strikte voorwaarden, o.a. maar 4 wagens tegelijk in het park.
Vanaf 11 mei gingen de gemeentelijke diensten terug open en kon men op het gemeentehuis, in de bibliotheek, in de lokalen van het OCMW weer terecht, echter alleen op afspraak.

Pas op 21 mei kregen de inwoners via de gemeente een mondmasker.
In het Koetshuis werden intussen de nog geplande activiteiten van het seizoen 2019-2020 afgelast, eventueel verschoven naar september of later.

* In het WZC O.-L.-Vrouw werden er begin april nog geen besmettingen vastgesteld. Dat terwijl verschillende rusthuizen hard getroffen werden. ‘Een mogelijke verklaring is dat we heel snel in lockdown zijn gegaan’, zei de directeur op 15 april. (1) ‘De maatregelen hebben we ook heel snel opgevolgd. Twee keer per dag wordt ook de temperatuur van zowel bewoners als personeelsleden opgemeten. Voor familie kwam er ook snel een bezoekverbod. Daarnaast houden we alles wat binnenkomt zeker 48 uur in quarantaine. Denk maar aan was, cadeautjes, eten, kranten,... Ook al is het niet duidelijk of dit laatste nut heeft. Ook de algemene hygiënemaatregelen worden opgevolgd. Een deel van het personeel draagt chirurgische mondmaskers van de overheid terwijl anderen de linnen mondmaskers geschonken door vrijwilligers dragen.’

* Vanaf 18 mei konden leerlingen van het 1e, 2e en 6e leerjaar lagere school in gespltitste klashelften sommige dagen weer naar school, vanaf 5/8 juni start van alle leerjaren (maximaal 4 dagen les).
Op 2 juni konden alle kleuterklassen ‘voltijds’ opstarten.
In het IMI-secundair volgden de leerlingen de lessen online. De klassen van het 6e en 7e  leerjaar konden vanaf 15 mei sommige dagen naar school, de klassen van het 2e en 4e leerjaar vanaf 2 juni (in gesplitste klashelften) 2 volle dagen per week. Voor de 6e en 7e jaars mocht de traditionele proclamatie niet doorgaan, maar werd creatief vervangen door een drive-in proclamatie. Per klassengroep en bubbel namen de afstuderende leerlingen plaats op de Kapelleweide. Vlak erachter hadden de ouders hun auto geparkeerd van waaruit ze de ceremonie volgden. Na ontvangst van het diploma toeterden alle wagens nog eens om iedereen te feliciteren. Het hele gebeuren werd ook uitgezonden via Facebook.

* Ook de kerken werden gesloten, behalve voor begrafenissen, maar dan met hoogstens 15 aanwezigen (later 30, 50 …), de eerste communie, het vormsel werden verschoven naar september. Wel droeg de pastoor voor een lege kerk van Borchtlombeek op zondag en tijdens de Goede Week de mis op, gevolgd via Facebook door gemiddeld 65 gelovigen. Vanaf 8 juni werden publieke vieringen in de kerken weer toegelaten, maar het aantal zitplaatsen werd door de coronamaatregelen sterk beperkt: 1 persoon per 10 m² en 1,5 m tussen de stoelen.

Als men daarbij rekening hield met bredere circulatiegangen, de zichtbaarheid van het altaar, … kwam men in O.-L.-V.-Lombeek tot 40 plaatsen (foto); op Ledeberg stonden er 50 stoelen. Bovendien werd er handgel voorzien in het portaal, was er geen collecte, werden er geen zangboekjes gebruikt, kwam de pastoor niet de vredeswens geven, …
Tijdens de viering op 15 augustus aan de grot te Poelk waren er 100 zitplaatsen (allen bezet), verspreid over de ganse geasfalteerde oppervlakte.

* De verenigingen schorsten hun activiteiten. Sommigen behielden er nog één enkele, uiteraard met respect voor de coronamaatregelen. Zo bleef Ferm Pamel ‘beter bewegen’, maar dan wel buiten op de evenementenweide van het Koetshuis. Enkele verenigingen zochten een alternatief. Aldus verving o.a. OKRA Borchtlombeek de tradionele groepswandeling door een ‘Fotozoektocht rond uw kot’ waarbij individueel (in de toegelaten bubbel) de mooie plekjes van het dorp werden opgezocht. Ook Ferm Pamel stelde vragen op voor zo’n wandelzoektocht.

* Omdat de cijfers van de besmettingen gunstig evolueerden versoepelde de hogere overheid in mei/juni de regels, o.a. het voorwaardelijk openen van kapsalons, van cafés en restaurants. Maar uit vrees voor een tweede golf verstrengde de regering al in juli sommige maatregelen: de bubbels werden verkleind, mondmaskers werden algemeen verplicht, … Toch werden om economische maar ook om sociale, psychische redenen sommige maatregelen dan weer aangepast.

* Zo konden alle kleuter- en lagere scholen op 1 september starten, in Roosdaal en elders in Vlaanderen, alsook de secundaire scholen, zo ook het IMI-secundair, in de hoop het bij code geel te kunnen houden.

* Begin september werd er in O.-L.-V.-Lombeek ook nog gekermist, met kramen en ‘de’ molen ... en met mondmasker.

* Eetcafé Pajot Begot heropende in het Koetshuis op 16 september. Het Koetshuis zelf plande opnieuw voorstellingen vanaf 16 oktober. Daarbij zou de opgelegde afstand (bv. 2 stoelen) tussen de bubbels gerespecteerd worden, wat de capaciteit van de zaal natuurlijk sterk verminderde.

Vanaf september werd regelmatig het aantal nieuwe besmettingen over de laatste 14 dagen meegedeeld. Dit cijfer steeg in Roosdaal van 14 op 14 september naar 31 op 29 september. Rekening houdend met het aantal inwoners lagen vooral deze laatste cijfers hoger dan in enkele omliggende gemeenten.

* In september werden meisjes en jongens ‘in doorlopende ritus’ gevormd. Slechts drie vormelingen, samen met hun ouders, zussen en broers, grootouders, peter en meter, mochten tegelijkertijd maar afzonderlijk in de kerk zijn; zij kwamen langs het portaal binnen en na gevormd te zijn verlieten ze de kerk langs de sacristie.

* Geen deur aan deur verkoop van plantjes voor 'Kom op tegen kanker'. Wel konden de azalea's online besteld worden.

* Op 10 oktober richtte Ferm Roosdaal aan het Koetshuis een troostplek in, een ‘PlantTroost’ waar men 'troost met bloembollen kon planten' en zo ook vinden.

* Ferm O.L.V.-Lombeek bleef wandelen.

Op 12 oktober was het aantal nieuwe besmettingen over de laaste 14 dagen in Roosdaal verder gestegen tot 49,

* Terechte vrees om een tweede golf noodzaakte de hogere overheid de bubbels te verkleinen, de contacten te verminderen, ... Op 19 oktober werd een avondklok ingesteld, werden cafés en restaurants gesloten ... Op 23 oktober kwamen er strengere maatregelen voor cultuur en sport, moesten ook kinderen ouder dan 12 jaar een mondmasker dragen, ....

* Zo moest eetcafé Pajot Begot opnieuw dicht.

* Samana/ziekenzorg Ledeberg hield geen ziekendag. De leden kregen aan huis een doosje aardbeiencakejes. Ook Samana Borchtlombeek schrapte de ziekendag.

* In plaats van het traditionele eetfestijn hielden Femma en KWB Ledeberg op 24 oktober een (afhaal-) ontbijtactie.

* Met ingang van 30 oktober werd federaal beslist dat o.a. alle niet-essentiële winkels, de kapsalons, ... moesten sluiten. Bovendien nam de gemeente Roosdaal toen ook nog maatregelen bovenop deze van de federale en Vlaamse overheid:

  • Alle indoor sportinfrastructuur worden voor de uren dat de gemeente Roosdaal er een uitbatingsrecht op heeft, gesloten. Zij kunnen enkel gebruikt worden voor noodopvang.
  • Alle indoor cultuurinfrastructuur (met uitzondering van de bibliotheek en de plaatsen voor een eredienst) met een openbaar karakter (oa GC Het Koetshuis, openbare en private feestzalen, parochiezalen,  … ) zijn gesloten voor alle activiteiten. Met uitzondering van:
    • het houden van rouwmaaltijden na begrafenis
    • voor het organiseren van activiteiten van onderwijs volgens hun vigerend protocol
  • De bibliotheek van Roosdaal gaat terug over op een afhaal-bibliotheek. Terugbrengen van uitgeleende boeken kan via de inleverbox die je vindt in de doorgang aan de rechterzijde van het gemeentehuis. 
  • Alle bijeenkomsten van jeugdbewegingen, groeps-sportactiviteiten (bvb sportkampen), culturele samenkomsten en evenementen worden verboden. De wekelijkse boerenmarkt op donderdag blijft plaatsvinden mits naleving van de hygiënemaatregelen (dragen van een mondmasker, sociale afstand, …)

    Daarnaast zijn ook alle gemeentelijk georganiseerde evenementen reeds geannuleerd en is ook het inwonerszwemmen in MPC Sint-Franciscus, door de verplichte sluiting van het zwembad, stop gezet.

* In de tweede golf waren er ook verschillende besmettingen in het MPC Sint-Franciscus en in het WZC O-L.-Vrouw.

* Team Kattoem annuleerde Reveil 2020 op 1 november.

* Vanaf 2 november werd op zon- en feestdagen alleen in de kerk van Borchtlombeek de mis opgedragen, die via Facebook en YouTube kon gevolgd worden. Na protest mochten maximaal toch 15 personen in de kerk aanwezig zijn. Wel was de kapel op Kattem dagelijks open en werden op zondag telkens enkele kerken opengesteld.

* Op 1 december konden de niet-essentiële winkels weer open. Buitendien bleef gans de maand de lockdown gehandhaafd.

Op 23 november was het aantal nieuwe besmettingen in Roosdaaal over de laatste 14 dagen gedaald tot 25, maar op 30 december opnieuw gestegen 37.2021

* Noch KWB Ledeberg, noch Femma en KWB Pamel kwamen begin januari huis-aan-huis driekoningenzingen.

* Op 8 januari stak er volgend kaartje in de brievenbus:
-----------------------------------------------------------------------------------------
(1) In 'Het Laatste Nieuws'.