boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > artikel


Sint-Franciscus Medisch Pedagogisch Instituut (MPI)/Medisch Pedagogisch Centrum (MPC)

Kloosterstraat/Lostraat 175, Roosdaal (1)

(Op dezelfde locatie zijn naast het MPC eveneens het BuBaO, het BuSO en Zonnelied aanwezig, en ook het klooster.)

In 1929 hadden de zusters franciscanessen hun kostschool gesloten en kwam er vanuit het bisdom de oproep om in de streek met onderwijs aan ‘abnormale' kinderen (2) te beginnen, die ter plaatse, aan de Kloosterstraat te Borchtlombeek, in een ‘gesticht' zouden verblijven. Maar eerst moest een centrale verwarming worden geplaatst, elektriciteit binnengebracht en leidingen gelegd, een trap opgetrokken. Na dit alles bleef er in de kas van de zusters nog 36 fr over!
Op 20 oktober 1930 kwamen uit Teralfene de eerste vier kinderen, ...

Directie
1950 - 31/8/1981: Roels Rosalia Marie/zuster AleidisWordt aangevuld.

 

--------------------------------------------------------------------------------------
(1) In 1960 verhuisde de hoofdingang van de Kloosterstraat naar de Lostraat en behoorde aldus het toenmalige MPI niet meer tot Borchtlombeek maar tot Strijtem.
(2) Gelukkig is er veel veranderd.