boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > O.-L.-V. > artikel


Onze-Lieve-Vrouwparochie/verering O.-L.-Vrouw

Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Lombeek (1)

ONZE LIEVE VROUW VAN LOMBEEK,
VANDAAG BIDDEN WIJ TOT U, ZOALS, VOOR ONS, TALLOZE BEDEVAARDERS DIT GEDURENDE ZOVELE EEUWEN DEDEN. ZIJ HEBBEN U, ONS ALLER MOEDER, HUN GROTE EN KLEINE ZORGEN VOORGELEGD EN OM UW BESCHERMING EN VOORSPRAAK BIJ UW ZOON, JEZUS, GEVRAAGD.
ALLEN WERDEN ZIJ GESTERKT IN HUN GELOOF. EN IN HUN VERERING VOOR U VONDEN ZIJ RUST, KRACHT, MOED EN VERTROUWEN. ZIJ LEERDEN DANKBAAR TE ZIJN VOOR AL HET GOEDE DAT ZE REEDS MOCHTEN ONDERVINDEN.
ZOALS ZIJ KOMEN WIJ TOT U EN VRAGEN U, VERDIEP ONS GELOOF. WAAK OVER ONS, OVER ONZE KINDEREN EN OVER ALLEN DIE ONS DIERBAAR ZIJN.
ONZE LIEVE VROUW VAN LOMBEEK, BLIJF, ZOALS IN HET VERLEDEN, ONZE PAROCHIE BESCHERMEN. GEEF WIJSHEID EN MEDEVOELEN AAN ALLEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE GROTE KERKGEMEENSCHAP. HELP ONS OM IN LIEFDE EN SOLIDARITEIT SAMEN TE WERKEN EN TE LEVEN MET ALLE MENSEN, WAAR OOK TER WERELD. BEGELEID ONS IEDERE DAG OPDAT WIJ ZOUDEN LEVEN VOLGENS HET WOORD VAN UW ZOON, JEZUS. AMEN.

 
Processie
 
(2)
 
(3)
 

----------------------------------------------------------------------
(1) Op blaadje dat nog steeds (anno 2012) bij het altaar van O.-L.-Vr. ligt.
(2) In 'Kerk en Leven' Federatie Roosdaal, 23/8/2012.
(3) In 'Kerk en Leven' Federatie Roosdaal, 2/9/2015