boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex K > artikel


Kasteelhoeve aan de (huidige) Oudekerkweg te Pamel (1)
Waar?
Nabij de (oude) kerk aan de (huidige) Oudekerkweg te Pamel.
 

Kasteelhoeve?
In 1267 domistadium genoemd, in 1308 mansio (2), later vertaald als hofstede, kasteelhoeve, ridderhoeve, kleine middeleeuwse burcht. (3)

Wanneer?
Het is niet geweten wanneer de kasteelhoeve werd gebouwd. Dertiende eeuw? Vroeger?
In 1308 werd de kasteelhoeve verkocht aan de abdij van Ninove en werd ze pastorie. (4) (5)

Bewoners?
Bernard van Pamel
Woonde, vestigde zich wellicht als heer van Pamel, in de kasteelhoeve. Liet hij de kasteelhoeve bouwen?

Godfried van Pamel
Woonde zeker in de kasteelhoeve: ‘où habitait Godefroid de Pamele’ (2), tot uiterlijk 1299.

Jan van Pamel en Ledeberg
Geboren in de kasteelhoeve.

Wanneer ontstond er een leen van Pamel dat leenhorig was aan het Ledebergse leen? Was het met Bernard van Pamel als leenman? (6) Van Godfried van Pamel is zeker geweten (vermeld in 1267) dat hij vazal was van Willem II van Ledeberg. Het was tenslotte Jan van Pamel en Ledeberg die beide lenen onder zich herenigde.
-----------------------------------------------------------------
(1) Andere domaniale gebouwen in Pamel waren: de burcht 'over' de Dender, de burcht op de Ledeberg, het kasteel in de Kammeersen en het kasteeltje aan de Nattemeers.
(2) In de steekkaarten van het Cartularium van de abdij van Ninove, R.A.G.
(3) o.a. door Gerard Van Herreweghen: ‘De Dikke van Pamel’, extranummer DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 1985, 86 p. Aldaar p. 74.
(4) Verkocht door Margaretha van Pamel en Ledeberg, toen getrouwd met Reinier de Bornival.
(5) Verwoest rond 1600.
(6) Gewoon een regeling binnen ‘de familie’ of ‘dankzij’ de door Bernard uitgeoefende voogdij over Willem II van Ledeberg?