boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Ledeberg Wouter/Hawel, heer van Ledeberg, vermeld van 1162 tot 1188
+ zoon Willem I, kleinzoon Egidius/Gillis, achterkleinzoon Willem II, allen heren van Ledeberg van 1188 tot vóór 1290
 

van Ledeberg Wouter, bijgenaamd Hawel
Al vermeld in 1162, maar trad vooral op het voorplan na 1179.
Wouter zou de zoon zijn van Eggericus van Merchtem en zou dan ook geboren zijn te Merchtem. (1). Hoe en op welke gronden Wouter het Ledebergse leen in zijn bezit kreeg, is een onopgeloste vraag. Was zijn vrouw Lutgarde de dochter en erfgename van de leenhouder toentertijd? (2)
kinderen: Willem I, Zeger (3)
Wouter/Hawel overleed in 1188.
van Ledeberg Willem I
Hij was getrouwd met Beatrix. In het gezin werden verschillende kinderen geboren:
Egidius/Gillis, Bernard, Jacobus (4), Razo, Margareta. (5)
Willem I overleed ca. 1240.
van Ledeberg Egidius, ook Gillis genoemd
Kinderen: Willem II, Jacobus (6)
Hij overleed ca. 1247.
van Ledeberg Willem II
Waarschijnlijk stierf hij kinderloos, tussen 1282 en 1290.

Allen bewoners van de burcht op de Ledeberg, van waaruit ze ook Pamel beheersten.

 -------------------------------------------------------------------------
(1) Gerard Van Herreweghen kwam tot die conclusie na vergelijking van hun zegels en na interpretatie van enkele teksten uit het Ninoofse abdijarchief. In ‘Eigen Schoon en de Brabander’ nov., dec. 1964. Aldaar pp. 449-454.
In een vorig artikel had hij hem nog gezien als de zoon van Gotinus.
(2) Woonden Simon, Gotinus en Wouter enige tijd samen in de burcht?
(3) Clericus, overleden vóór 1182. Verbleef hij in de burcht en was hij actief in de slotkapel? Wouter kon wel bedingen dat de abdij een deel van de tienden overdroeg zolang Zeger het geestelijk kleed droeg.
(4) Clericus in het Sint-Jansgasthuis te Brussel, gestorven ten laatste in 1240. Ook Willem I kon bedingen dat de abdij een deel van de tienden afdroeg aan Jacobus zolang hij clericus bleef.
(5) Volgens Gerard Van Herreweghen in ‘Eigen Schoon en de Brabander’, nov.- dec.1964. Aldaar p. 445, wordt zij vermeld als zuster van Bernard in een Grimbergse oorkonde uit 1240.
(6) Volgens Jef Vrancken in ‘Pajottenland, een land om lief te hebben’, 2e uitgave, 1982, 325 p. Aldaar p. 292, werd ook deze Jacobus clericus.