boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Pamel Bernard (1247)
+
zoon (?) Godfried van Pamel (1267) en kleinzoon Jan van Pamel en Ledeberg (1290 - ca. 1307)
 

van Pamel Bernard
Zoon van Willem I van Ledeberg
Eerst dan ook Bernard van Ledeberg genoemd (1247) (1), maar nadien noemde hij zich, wellicht nadat hij het Pamelse leen had gekregen, Bernard van Pamel. (2)
Zoon (3):(4) Godfried

van Pamel Godfried
Gehuwd met Margareta (4)
Beiden waren al gestorven in 1299. (5)
Zoon: Jan

van Pamel en Ledeberg Jan
Gestorven ca. 1307
Gehuwd met Alix de Trazegnies-van Wedergrate (6), gestorven vóór 1300.
Dochter: Margartha/Margriet
Hij was wellicht de bouwer van het kasteel in de Kammeersen.

Waarschijnlijk woonden zij alle drie korte of langere tijd in de kasteelhoeve aan de (huidige) Oudekerkweg. Zij beheerden Pamel. Bernard (denkelijk) en Godfried (zeker) als vazallen van de heer van Ledeberg, Jan als heer van Pamel en Ledeberg.

 ---------------------------------------------------------------
(1) ‘Sigillum Bernardi de Ledeberga’ zo staat vermeld op zijn zegel uit 1247. In Cartularium van de abdij van Ninove, R.A.G. nr 204.
(2) Was voogd van Willem II van Ledeberg tijdens diens minderjarigheid.
Toch is het zegel duidelijk verschillend van dat van de heren van Ledeberg; er is een barensteel met drie hangers te zien, maar ook een helemaal geruit schild.
(3) A. Wauters: 'Histoire des Environs de Bruxelles'. Aldaar pp. 285-286.
(4) Maar Bernard had ook een zus  Margareta. Was Godfried niet de zoon van Bernard, maar was hij getrouwd met diens zuster Margareta?
(5) Vermits Jan in 1299 de abdij van Ninove begiftigde voor een eeuwigdurend jaargetijde van zijn ouders.
(6) Dochter van Jean de Trazegnies-van Wedergrate en van Maria van Bouchout.