boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Overstraeten Cornelius, pachter op het 'Hof van Overstraeten', burgemeester te Borchtlombeek + zoon Joannes, pachter en burgemeester te Borchtlombeek + kleinzonen Judocus, priester, Pierre Joseph, pachter en burgemeester te Borchtlombeek en Joannes, burgemeester te Pamel
van Overstraeten Cornelius
Geboren te Sint-Martens-Lennik op 10 januari 1680 (1) (2) en overleden te Borchtlombeek op 8 mei 1757. Gehuwd met Barbara van Cutsem (°Borchtlombeek 1690). In het gezin werden acht kinderen geboren. Zij woonden en boerden te Borchlombeek op het ‘Hof van Overstraeten' aan het Kerkplein/Knoddelstraat.
Burgemeester van Borchtlombeek.
‘Pointer ende setter' der belastingen.

van Overstraeten Joannes
Geboren te Borchtlombeek in 1720 en er overleden op 15 december 1790 (3). In 1762 getrouwd met Maria Magdalena Pepersack (Strijtem 22/7/1735 (4)-.Borchtlombeek 11/12/1799). (5) In het gezin werden zes kinderen geboren. Zij woonden en boerden te Borchtlombeek op het ‘Hof van Overstraeten' aan het Kerkplein/Knoddelstraat.
Burgemeester van Borchtlombeek.
‘Collecteur' van belastingen.

van Overstraeten Judocus (zoon van Joannes)
Geboren te Borchtlombeek op 8 oktober 1762. Judocus werd te Mechelen in 1786 priester gewijd. Daarna werd hij achtereenvolgens onderpastoor in Gijzenzele en Landskouter. In 1808 werd hij onderpastoor te Berchem bij Oudenaarde. Daar werd hij in 1812 directeur van de zusters Apostolinnen en bleef het tot 1830. Dan keerde hij terug naar zijn geboortedorp, ‘dicht bij de kerk'. Hij overleed er na een langdurige ziekte op 18 maart 1837.
Omstreeks 1833 kocht hij de oude pastorie aan de Voetbeek en haalde, zij het voor korte tijd, enkele zusters Apostolinnen van Berchem naar Borchtlombeek om er een ‘school of pensionaat voor juffrouwen' te beginnen.
Pastoor Schellens schreef over hem:
De zieke priester Judocus Van Overstraeten kwam in 1830 terug naar zijn geboortedorp en maakte zich nog enige jaren nuttig in de parochie door op zondag de vroegmis te lezen. Hij bleef dit doen tot er een onderpastoor benoemd werd. In middels bewees hij dienst aan de geestelijkheid der parochie waar hij hem bewijzen kon. En dit thans zoo lang hij kon. Deze eerwaarde Heer scheen zeer mildadig te wezen, ten minste zoo als de ouderlingen der parochie die Hem gekend hebben, het beweren. Eindelijk vol deugden ontsliep Hij in den Heer den 8 Maart 1837.

van Overstraeten Petrus Josephus (zoon van Joannes)
Geboren te Borchtlombeek op 18 juni 1765 en er overleden op 26 april 1825. Op 4/11 augustus 1792 huwde hij met Clara Anna van Cutsem (Borchtlombeek 20/11/1768-Borchtlombeek 29/3/1816) en kregen dertien kinderen. Zij woonden en boerden te Borchtlombeek op het ‘Hof van Overstraeten' aan het Kerkplein/Knoddelstraat. In 1801 werd Petrus Josephus ook vermeld als herbergier.
Burgemeester van Borchtlombeek.

van Overstraeten Joannes (zoon van Joannes)
Geboren te Borchtlombeek op 5 september 1768 en overleden te Pamel op 5 augustus 1828. Op 28 mei 1801 huwde hij te Borchtlombeek met Catharina Chrispeels (Sint-Kwintens-Lennik 28/1/1759-Pamel 4/8/1814) en verhuisde het koppel naar de Kapelleweide op Ledeberg-Pamel. Na het overlijden van Catharina hertrouwde Joannes op 19/22 mei 1819 te Pamel met Maria Theresia D'Hoye (Pamel 26/8/1796-Pamel 8/7/1854). (6) In het gezin werd nog een dochter geboren.
Maire, burgemeester van Pamel van 1808 tot 1812. Tijdens zijn burgemeesterschap begon een lange strijd voor de erkenning van de kapel te Ledeberg, maar hij haalde de erkenning niet binnen.
 
handtekening
 


------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Of was het 1679?
(2) Zoon van Joos van Overstraeten (+1712), chirusyn te Sint-Martens-Lennik en Joanna Cuerens (+1694).
Ook Cornelius werd in armenrekeningen tussen 1716 en 1721 vernoemd als chirusyn.
(3) Of was het op 22 december?
(4) Of was het in 1739?
(5) In 1790 was ze meter van de klok in de kerk van Borchtlombeek.
(6) Maria Theresia hertrouwde in 1830 met landmeter Jan Willem Loomans.