boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Hof van Overstraeten

Hoeve aan het Kerkplein/Knoddelstraat te Borchtlombeek
Begin 18e eeuw woonden en boerden Cornelius van Overstraeten en Barbara van Cutsem (1) op het 'Hof van Overstraeten' aan het Kerkplein/Knoddelstraat. Zij werden opgevolgd door zoon Joannes, in 1762 getrouwd met Maria Magdalena Pepersack. Na hen namen zoon Petrus Josephus en echtgenote Clara Anna van Cutsem het boerenbedrijf over, opgevolgd door zoon Franciscus Josephus getrouwd met Maria Joanna Van der Schueren (uit Appelterre).(2) Hun dochter Anna Maria Philomena trouwde in 1864 met Petrus Désiré Heyvaert (uit Opwjk) en zij boerden verder. Zoon Franciscus Josephus in 1898 getrouwd met Maria Josephina Claes (3) volgde hen als boer op en zij woonden ook op het hof. Zo zijn we aanbeland in de 20e eeuw!
 

foto ca 1977
 

Toen werd de hoeve nog als volgt beschreven: ‘Gesloten hoeve met geplaveide binnenplaats, opklimmend tot XVIII doch met aanpassingen. Gelegen in de schaduw van de kerk, op het driehoekig pleintje dat het dorpscentrum uitmaakt, met prettig volume der gebouwen, en geaccentueerd door de afgeronde lijn van het dienstgebouw aan de straatzijde.
Boerenburgerhuis met één verd. en schilddak (pannen) op geprofileerde daklijstbalkjes en met houten dakkapellen. Gecementeerde voorgevel met uitstekende plint. Beluikte rechth. vensters en rechth. deur met houten latei i.p.v. de oorspronkelijke rondbooglatei van natuursteen en met sporen van de oude posten. In de rechterzijgevel en in de achtergevel van dit licht uitspringend en onderkelderd gedeelte, steekboogvensters in omlijstingen van gesinterde baksteen (XVIIIB). Linkerzijgevel met vlechtingen en schouderstukken. In het verlengde, L-vormig dienstgebouw met afgeronde hoek aan de straatzijde, voorzien van een inrijpoort en afgedekt met een zadeldak (pannen) op geprofileerde houten modillons.
Bakstenen langschuur onder zadeldak (pannen) uit XIX; aan de erfzijde, een op stijlen gedragen afdak. Recente stal naast de woning.' (4)

 

foto's 2016 (voorgevel van het woonhuis, intussen gerenoveerd)
 


---------------------------------------------------------------------------
(1) Was de familie van Cutsem al voordien pachter op het hof?
Feit is dat het hof er in 1641 al stond, immers toen getekend door Philip De Dyn.
(2) Uiteraard bleven er in al die jaren vaak ook ongetrouwde gezinsleden op hof wonen en meewerken.
(3) Rond 1900 schonken zij een stuk grond van 50 a aan de zusters Franciscanessen van Borchtlombeek.
(4) In ‘Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen', 2n Vlaams Brabant Halle-Vilvoorde, 2e druk 1977, 818 p. Aldaar p. 74.