boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex K > artikel


Kestens Jozef Petrus (voorzitter kerkfabriek Sint-Gaugericus en Sint-Apollonia) + dochters Maria Louisa, Joanna Seraphina Simone en Alice Maria Apollonia (zuster Aleydis-Maria)
 
Kestens Jozef werd te Pamel geboren op 8 augustus 1887 en overleed te Roosdaal op 4 april 1977. Op 11 juni 1923 huwde hij te Pamel met Francisca Albertina Coomans (Pamel 13/12/1889-Roosdaal 5/5/1976) (1). Samen met hun 4 kinderen verhuisden ze in 1945 naar het hof van Truies aan de Profetenstraat te Pamel. In 1955 werd dit erf verkaveld en bouwde het gezin op een der loten aan de Kleine Lostraat (nu nr 2).
Van 1916 tot 1966 heeft de familie Kestens zonder onderbreking linnekenswerk gemaakt en uitgegeven. Bijna dagelijks kwamen meisjes/vrouwen van Pamel, Strijtem en Borchtlombeek er hun werk ophalen en inleveren (2).
 

In Pamel linnekenswerk genoemd, in Brussel Renaissance kant.
 

Jozef Kestens is ook voorzitter van de kerkfabriek Sint-Gaugericus/Pamel geweest en vanaf 1963 voorzitter van de kerkfabriek Sint-Apollonia/Ledeberg. In 1950 was hij in de kerk te Pamel peter van de Sint--Gaugericusklok en in 1959 betaalden/schonken Jozef en Albertina het glasraam O.-L.-Vrouw aan de parochie/kerk van Ledeberg.

 
Kestens Louisa werd geboren te Pamel op 31 maart 1924 en overleed in Sint-Rafaël te Liedekerke op 19 maart 2008. Na de dood van haar ouders bleef ze samen met haar zus Simone in het huis aan de Kleine Lostraat (nr 2) wonen.
 

Kestens Simone, geboren te Pamel op 6 maart 1925 en overleden te Aalst op 24 mei 2009.

Kestens Alice werd geboren te Pamel op 31 mei 1927. Op 12 september 1946 trad ze te Vorselaar in bij de Zusters der Christelijke Scholen en werd er op 9 augustus 1948 geprofest als zuster Aleydis-Maria.

Aan de normaalschool in Vorselaar behaalde ze het diploma van onderwijzeres, waarop ze vanaf september 1952 les begon te geven in de lagere school te Hove, vanaf januari 1954 in Kontich en vanaf september 1954 te Lichtaart. Daar werd ze ziek en overleed in de kliniek te Turnhout op 1 oktober 1965.


---------------------------------------------------------------------------
(1) Francisca Albertina Coomans was in 1961 meter van de Apollonia-klok.
(2) De Dapper Livina: ' 'n kijk op kant' in DF-Klokje, 11e jg. nr. 8/9/10, 1979. Aldaar p. 99.