boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Walckiers Joos, meier te Pamel van 1669 tot 1721
+ zonen Jacobus, burgemeester van O.-L.-V.-Lombeek van 1726 tot 1753, en Nicolaas
+ kleinzoon Jan Frans, minderbroeder-recollet

Walckiers Joos
Geboren (1) te Pamel op 9 juni 1643 en er overleden op 3 november 1729 (2). Op 19 juli 1670 trouwde hij te Dilbeek met Elisabeth Nicolai (Dilbeek 27/12/1650-Pamel 1730). In het gezin werden 10 kinderen geboren.
Joos was pachter en brouwer op de hofstede, later ‘De(n) Groenen Boomgaard' genoemd en van 1669 tot 1721 te Pamel ook meierl. (3)

 

handtekening

 

Op 5 september 1672 werd hij te Grimbergen aanvaard als meisenier.

Walckiers Jacobus
Oudste zoon van Joos en Elisabeth; geboren te Pamel op 9 september 1671. Op 17 januari 1711 trouwde Jacobus te Strijtem met Petronilla Van der Perre, die al binnen het jaar stierf. Hij hertrouwde te Pamel op 22 januari 1713 met Anna Maria Geeroms (Pamel 10/11/1689-O.-L.-V.-Lombeek 11/11/1738) uit het Gasthuishof. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij één kind dat al vroeg overleed; in zijn tweede huwelijk werden 10 kinderen geboren.
Jacobus was pachter op het hof van het klooster van Klein-Bijgaarden te O.-L.-V.-Lombeek (4) en er burgemeester van 1726 tot 4 juni 1753, dag van zijn overlijden. Zeker tot 1938 lag in de kerk van O.-L.-V.-Lombeek, in de hoek van koor en sacristie de grafsteen van Jacobus en Anna Maria met volgende tekst:

 

VERSOCHTE RUST PLAETSE
VOOR JACOBUS WALCKIERS,
IN SIJN LEVEN
BORGEMEESTER DESER PROCHIE
DIE STERFT DEN 4 JUN. 1753
ENDE
ANNA MARIA GEEROMS
SIJNE WETTIGE HUISVROUWE
DIE STERFT
DEN 11 NOVEMBER 1738.
BIDT VOOR DE SIELEN.

 

Walckiers Nicolaas
Geboren te Pamel op 6 februari 1679 en overleden te Ninove op 13 februari 1762. Hij trouwde te Meerbeke op 6 januari 1703 met Joanna Van Opdenbosch die te Meerbeke overleed op 13 november 1743. Nicolaas hertrouwde te Gooik op 3 mei 1747 met Theresia Van Laethem. Uit zijn eerste huwelijk had Nicolaas 12 kinderen, uit zijn tweede 5.
Alvast tot 1754 was hij te Pamel pachter op het hof te Stene.

Walckiers Jan Frans
Zoon uit het tweede huwelijk van Nicolaas; geboren te Pamel op 16 maart 1749. Jan Frans trad binnen bij de minderbroeders-recolletten (5) en vertoefde in kloosters te Boetendaal (Ukkel) en te Halle. Hier werd hij, samen met andere paters, door de Fransen verdreven. Hij overleed te Brussel op 18 september 1808.

 -----------------------------------------------------------
(1) Zoon van Carel Walckiers en Anna De Dobbeleer.
(2) Volgens L. Lindemans op 20 december 1729. In ‘Eigen Schoon en de Brabander', LXXI jg, nrs 10,11,12. Aldaar p. 413.
(3) Volgens sommige bronnen bleef hij officieel meier tot aan zijn dood in 1729.
(4) In de draai van de Koollochting.
(5) Hebben de paters recolletten die in de Kluis op Ledeberg woonden hem beïnvloed?