boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex W > artikel


Walckiers Jan-Baptist

Maire, burgemeester van Pamel van 1797 tot 1799 en van 1803 tot 1806

Jan-Baptist Walckiers werd geboren te Pamel op 4 juli 1777 en overleed er op 27 september 1823. Op 13 mei 1802 huwde hij te Denderleeuw met Catharina Theresia Van Lierde (Denderleeuw 10/2/1779-Pamel 13/2/1869) (1). Zij waren pachters op het hof te Steenborre op Tezuivene waar ook hun twee kinderen Adriana Petronilla (2) en Jan Henri werden geboren.
Jan-Baptist was twee periodes maire, burgemeester van Pamel: zeker van begin 1797 tot eind 1799 en zeker ook van juni 1803 tot augustus 1806, daarna was hij alleen nog schepen.

 

handtekening

 

Het waren moeilijke jaren voor een burgemeester. Enerzijds eiste de Franse bezetter jonge mannen op om dienst te nemen in de legers van Napoleon en zij die zich verscholen werden opgezocht door de 'colonnes volantes'. Anderzijds had de maire begrip voor zijn ondergedoken dorpsgenoten. Maar de Fransen stelden hem dan wel verantwoordelijk.
'We krijgen de indruk dat burgemeester Walckiers zijn taak gewetensvol heeft uitgeoefend, als we lezen dat de gemeenteraad van 27 pluviôse Jaar XII (1 februari 1804) een brief naar de prefect in Brussel stuurt met de vraag om aan de maire een vergoeding van 280 Fr. te mogen uitbetalen "pour frais de bureau de maire" . Als reden wordt gegeven "qu' il sacrifie ses intérêts privés à ceux de la commune ... qu' il oublie les soins qu' il doit avoir à ses propres affaires" . Of het verzoek een gunstig antwoord kreeg, vernemen we niet.' (3)


----------------------------------------------------------------------
(1) In 1824 was ze op Ledeberg meter van de Sint-Apolloniaklok én te Pamel van de Sint-Laurentiusklok.
(2) Was in 1856 te Pamel meter van de O.-L.-Vrouwklok.
(3) Van Herreweghen Gerard: 'Pamelse burgemeesters onder Frans bewind (1794-1914)', in DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 40e jg nr 2, 2008. Aldaar p. 51.