boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex P > Pamel > artikel


Pamel/Burgerlijke Wacht voor Passieve Luchtbescherming
Op 7 februari 1939 stelde de gemeenteraad op vraag van de provinciegouverneur een comité samen 'ter bescherming tegen luchtaanvallen'. Voorzitter werd gemeenteraadslid Petrus Covens, secretaris gemeenteraadslid Marcel De Beenhouwer, leden werden de burgemeester, de schepenen en de overige gemeenteraadsleden op twee na. Datzelfde jaar traden voor een periode van vijf jaar 108 (117?) vrijwilligers toe tot de Burgerlijke Wacht voor Passieve Luchtbescherming. De meesten waren landbouwer of werkman, een twintigtal was werkloos. Zij beschikten over een handsirene, die ze op bepaalde uren en dagen eens moesten laten loeien, 230 ‘passieve’ (?) gasmaskers, 2 brandpompemmers en mogelijk ook lederen zandzakken. Op 15 maart 1940 werd schoolhoofd Jozef Staels aangesteld tot leider van deze burgerwacht. Op 9 mei 1940 stuurde de provinciegouverneur nog een brief met de vraag hoever het graven van loopgrachten, de bouw van schuilplaatsen en het uitdelen van zandzakjes al gevorderd waren. Echter … enkele dagen later liepen de Duitsers al rond in Pamel!