boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex O > artikel


Ots Henri E.

Schepen te Roosdaal van 1983 tot 1995 en er voorzitter van het OCMW van 1995 tot 2000


Geboren te Aalst op 31 januari 1935 en overleden te Gooik op 4 augustus 2013. Samen met echtgenote Lisette De Weghe en hun twee kinderen woonden hij aan de Kerkstraat (nu nr 23) te Roosdaal.

 

foto 2014
 
Henri/Rieken was werkzaam bij IBM, als technicus/bediende.
Als voorzitter van CVP Borchtlombeek nam hij in 1976 deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van de fusiegemeente Roosdaal en werd gemeenteraadslid met 641 voorkeurstemmen. In 1982 werd hij met 606 voorkeurstemmen opnieuw verkozen en werd in de loop van 1983 schepen van o.a. cultuur en sport. In 1988 kreeg hij 753 voorkeurstemmen en werd opnieuw schepen. In 1994 schreef hij over de voorbije bestuursperiode:
 

verkiezingsdrukwerk
 
Na de verkiezingen van 1994 moest er begin 1995 wat gejongleerd worden vooraleer hij voorzitter van het OCMW kon worden. Hij bleef het tot eind 2000.

Zijn boude uitspraken en zijn soms wat eigengereid handelen waren voor sommige mensen aanstoot. Maar dit belette hem niet met anderen vlot, ja zelfs plezierig (1), samen te werken. Zo schiep hij de eerste structuren binnen het Roosdaalse cultuurbeleid: een uitleendienst, een bibliotheek; organiseerde hij de eerste open monumentendagen; bracht hij de computer geleidelijk aan binnen in het gemeentehuis, ...
Lag, o.a. omwille van zijn volkse bewogenheid, het voorzitterschap van het OCMW hem toch beter?

Intussen was Rieken vele jaren bestuurslid van de Borchtlombeekse fanfare De Eendracht en hij was het ook tijdens de ganse levensduur van RAP (Roosdaal-Animatie-Promotie).
 

---------------------------------------------------------------------------
(1) Hubert De Bolle.