boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Kerkstraat
 

In 1839 werd begonnen aan de gedeeltelijke (120 m) bestrating. Een volgend jaar werd 597,91 fr voorzien op de begroting voor opnieuw 100 m . De kasseien waren toen al aangekocht en de boeren zouden voor het vervoer instaan. Maar uit een rapport van het college van burgemeester en schepenen blijkt dat de volledige bestrating in 1845 nog altijd niet was voltooid.

 

nr 4
Oorspronkelijk gemeentehuis van Borchtlombeek, vroeger erbij ook de gemeenteschool. Nu zetel van het OCMW - sociale dienst van Roosdaal.


nr 23
Hier woonde Rieken Ots.