boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex J > artike


Janssens Gilbert Jean

Lid van de kerkfabriek Sint-Apollonia, verantwoordelijke ontmoetingsruimte

Gilbert werd geboren te Lieferinge op 11 januari 1938 en overleed te Gent op 27 januari 2020.
In 1966 huwde hij met Bea De Braekeleer. Zij woonden te Roosdaal aan de Dokter Roosensstraat (nr 31), waar ook dochter Leen opgroeide.
Gilbert studeerde voor onderwijzer aan de normaalschool Sint-Thomas te Brussel. Zeventien jaar lang stond hij in de gemeenteschool van Lieferinge voor de klas, daarna tot aan zijn pensionering in de gemeenteschool van Denderwindeke. ‘Vader van de bosklassen, grappenmaker in de leraarskamer, maar strenge meester in de klas’ zo werd hij op zijn doodsprentje als onderwijzer omschreven. (1)
In 1982 werd Gilbert wijkverantwoordelijke van Davidsfonds Roosdaal en was als bestuurslid steeds behulpzaam, o.a. op de jaarlijkse boekenbeurs.
Op Ledeberg-Roosdaal werd hij op 5 april 1992 lid van de kerkfabriek Sint-Apollonia en bleef het tot in 2017. Vele keren zorgde hij ervoor dat de kerk klaar stond voor doopsels, huwelijken en begrafenissen, meermaals bediende hij de geluidsinstallatie, … maar evenzeer maakte hij de dakgoot van de kerk vrij van de bladeren. Vele jaren was hij samen met Bea verantwoordelijk voor de ontmoetingsruimte in de nieuwe pastorie en ook was hij enkele jaren lid van het comité van het tijdelijke/comité verenigde parochiale werken Sint-Apollonia. Groot was eveneens zijn inzet voor de vzw Missiewerken, voor de ontbijtacties t.v.v. de nieuwe pastorie, …
Gilbert was een nooit aflatende zanger van het Sint-Apolloniakoor, niet verwonderlijk want hij was een groot muziekliefhebber, die ook thuis kon genieten van zijn vele CD’s.

Typerend voor Gilbert was dat hij niet zozeer de leiding nam, maar toch steeds toegewijd was, altijd hulpvaardig en vaak enthousiasmerend.
-------------------------------------------------------------------------------
(1) Dankzij Gilbert kreeg het Immaculata Maria-instituut vaste voet in Denderwindeke.