boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/nieuwe pastorie: beslissingen, adviezen, inhuldiging, sponsoring

foto 2007, vooraan ------------------------------------------------------foto 2001, achteraan
 

* Enkele relevante beslissingen, adviezen
6/5/1988: de gemeenteraad geeft gunstig advies op voorwaarde dat in eerste instantie de mogelijkheid tot restauratie zou onderzocht worden en vraagt een vergelijkende studie restaureren-vernieuwen.
5/8/1988: het aartsbisdom heeft geen bezwaar ‘ook als er geen kerkbedienaar ter plaatse is' op voorwaarde dat de gemeente de werken financiert. De pastorie moet ‘zonder meer ambtswoning met vergadermogelijkheid, bureau, ontvangstplaats, archief en privéwoongelegenheid' zijn. Bovendien wordt bewoning door of verhuur aan ‘derden' afgewezen. (1)
1/12/1988: volgens de deskundige is het dak rot, buigen de hoofdbalken van de roostering ontoelaatbaar door, zijn de binnenmuren vochtig en vertonen de buitenmuren scheuren, is alle schrijnwerkerij totaal versleten, dient de volledige elektrische installatie wegens brandgevaar onverwijld buiten gebruik gesteld te worden.
Vermits de kostprijs van restaureren zeker even hoog is als van nieuwbouw wordt vernieuwbouw geadviseerd in de huidige uitwendige bouwstijl en met behoud van de kelder.
6/12/1988: besluit van de kerkfabriek: vernieuwbouw.
23/7/1990: het schepencollege vraagt het dossier uit te stellen tot na de schilderwerken, binnen en buiten van de kerk.
10/7/1996: de kerkfabriek besluit het dossier weer te openen.
6/8/1996: informatie, overleg van de kerkfabriek aan/met de parochieploeg en parochieraad (ook op 22/10/1997).

* Inhuldiging op 10 juni 2001

 
 

* Sponsoring
Om de inrichting en het onderhoud te helpen bekostigen organiseerde de parochiegemeenschap op 20/2/2000 een koffieconcert, op 15/9/2000 een luisterliedconcert en vanaf 2001 t.e.m. 2012 jaarlijks ook een ontbijtactie (2), met het eerste jaar meer dan 500 en de volgende jaren rond de 800 ontbijten.

 
 


------------------------------------------------------------------
(1) Maar in een brief van 4/3/1998 stelde het aartsbisdom: Indien de bedienaar de pastorie niet bewoont zou de woonruimte ‘ten precaire titel ter beschikking kunnen gesteld worden van derde, liefst iemand die zou kunnen instaan voor de permanentie'.
(2) Na enkele jaren ging de opbrengst niet alleen naar de pastorie, maar ook naar de zaal De Kluis.