boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artike


Heyvaert Albert Jules

Schepen te Roosdaal van 1977 tot 1988
Geboren te Borchtlombeek op 14 april 1934 en overleden te Aalst op 12 maart 2022.

Rond 1959 voetbalde Albert bij Denderzonen Pamel.

Albert huwde met Madeleine De Goedt. In hun gezin, dat te Borchtlombeek aan de Kraanstraat (nr. 79) woonde, werden twee kinderen geboren.
Albert was bediende/plaatselijk tussenpersoon van de ‘Gezinsvergoedingenkas De Familie’.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 was Albert te Roosdaal CVP-kandidaat en werd verkozen. Begin 1977 werd hij schepen. Als gevolg van onenigheid binnen de meerderheid kreeg hij er in 1979 naast zijn vroegere taken o.a. ook openbare werken bij:
 


in informatieblad van Roosdaal uit 1979

In 1982 stelde hij zich opnieuw kandidaat, op zijn eigen wijze, zonder veel woorden:
 


uittreksel uit verkiezingsdrukwerk

Hij werd met 876 voorkeurstemmen terug verkozen, werd opnieuw schepen van voornamelijk openbare werken en bleef het tot eind 1988.

Overtuigd van zijn eigen gelijk propageerde Albert op de fractievergadering de eigen mening of actie, zonder veel omhaal maar ook zonder veel discussie. Meestal volgde de fractie, maar soms botste het. Zo was hij voorstander van het behoud te Borchtlombeek van het Sterckxhuis en te OLV-Lombeek van de in opbouw zijnde pastorie, terwijl andere fractieleden opteerden voor de afbraak. De impasse errond duurde jaren.
Bijzonder moeilijk had hij het met de kritiek en voorstellen van de oppositie, die hij dan ook bijna altijd afwees. (1)

-------------------------------------------------------------------------
(1) Oppositie die hem in hun bladen Schuurpapier en Rood Roosdaaal/Roosdaal vandaag ook regelmatig op de korrel nam.