boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Begravingen op Ledeberg

Omstreeks 1870 werden in het veld achter het latere kostershuis aan de Kapelleweide drie skeletten opgegraven.
‘Men vertelt dat het van Paters was, welke op een zeker oogenblik uit de Kluis verdwenen waren. E.H. De Dobbeleer, dan kapelaan te Ledeberg en later pastoor te Hekelgem, is komen zien. Men heeft de overblijfsels in haringkasjes gedaan en ze overgebracht naar ’t Kerkhof te Pamel.’ (1)
Maar ook bij graafwerken in 1891 voor de bouw van het klooster van de zusters werden er mensenbeenderen gevonden.

Werden er op Ledeberg dan toch minderbroeders recolletten begraven? Of waren het resten van sporadische begravingen, bv. in tijden van een epidemie?-----------------------------------------------------------------------
(1) In de ongedateerde ‘mémoires’ van Petrus De Schepper (Pamel 1/12/1863-Pamel 20/2/1931).