boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > artikel


Vandebon Maria Lucia

Zuster Marie-Borgia, directrice van de I.M.I.-basisschool van 1965 tot 1980
Geboren te Grazen op 22 juli 1919 en overleden te Ninove op 6 juni 1999. Ingetreden te Vorselaar op 19 september 1935 en er op 16 augustus 1937 geprofest als zuster Marie-Borgia van de Zusters der Christelijke Scholen. Op 16 juli 1940 behaalde zij er het diploma van onderwijzeres. Eerst onderwees ze te Wilrijk, daarna te Kontich, in 1944 verhuisde zij naar Ledeberg en gaf er les in het 7e leerjaar. Nadat in 1956 de technisch secundaire afdeling Handel was opgericht onderwees ze er vele vakken (1) en in de nieuwe beroepsafdeling Snit en Naad ook nog 'actualiteiten'. Op 1 september 1965 keerde zuster Marie-Borgia terug naar de basisschool, werd directrice en bleef het tot op haar oppensioenstelling op 1 september 1980. Met gezag, dat niet mocht verstoord worden, tradioneel denkend leidde ze haar school en aldus werd ze ook gewaardeerd door de meeste personeelsleden. Al is ze nooit overste geweest van de plaatselijke kloostergemeenschap toch was haar invloed er groot en ook in het moederklooster te Vorselaar werd terdege rekening gehouden met haar zienswijze.
In 1954 behaalde zij met grote onderscheiding de akte van bekwaamheid bibliotheekwerk, nodig want zij was vele jaren bibliothecaris van de parochiale bibliotheek Sint-Gaugericus te Pamel. In de Sint-Apollonia-kerk van Ledeberg zong zij in het koor, schikte er de bloemen. Ze was trouwens een grote bloemen-/plantenkenner.
Door haar lange aanwezigheid op Ledeberg kende zuster Marie-Borgia er 'alle' gezinnen en hun achtergronden, was zij vergroeid met Ledeberg en toch, misschien wel typerend voor haar, drukte zij de wens uit begraven te worden te Westmalle, op het kerkhof (temidden) van de Zusters van de Christelijke Scholen.-------------------------------------------------------------------------------------
(1) Moedertaal, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschappen, tekenen, zang, godsdienst.