boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V > Vandebon M. L. > artikel


Vandebon Maria Lucia/pensioen
 

Roosdaal, 23 mei 1980.

 
Geachte Ouders van onze leerlingen,


Op 1 september 1980 zal Zr. M. Borgia, directrice van onze school, met pensioen gaan.
Dankbaar om wat zij voor ons gedurende meer dan 36 jaar geweest is als
- voorbeeldige kloosterzuster
- nauwgezette directrice
- toegewijde, kristelijke opvoedster
willen we haar, op donderdag 26 juni, een geschenk aanbieden vanwege de leerlingen. Mogen we zo vrij zijn U hiertoe een bijdrage van 25 fr. per kind te vragen?
Dank bij voorbaat. 
De Leerkrachten.
 DANKLIEDJE, gezongen door de leerlingen.

Wij danken voor de lieve zorgen,
waarmee g' Uw kind'ren hebt omringd.
Daar zal het liedje van getuigen,
dat bevend in ons harte zingt.
 
Veel dank, Zuster, dank voor alles wat u doet.
U bent toch steeds zo lief en goed. (bis)
  U deed hier zoveel fijne dingen,
U was altijd met ons begaan.
Kom, laat ons allen samen zingen
want U hebt alles welgedaan.
 
Veel dank, ......
  Uw feestdag doet ons allen deugd,
het is een dag van diepe vreugd.
In onze school dreunt het gezang:
Lieve Zuster, leef nog lang!
 
Veel dank, ......