boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Van den Nest Cyriel

Schepen te Borchtlombeek van 1971 tot 1976, voorzitter OCMW te Roosdaal van 1977 tot 1985 en van 1989 tot 1994

 

Geboren te Borchtlombeek op 7 februari 1926 en overleden te Roosdaal op 29 april 2017.
Cyriel bleef ongehuwd en woonde te Roosdaal aan de Meerstraat (nu nr 6).
Hij was ambtenaar bij het Ministerie van Verkeerswezen. (1)
Begin 1959 werd Cyriel te Borchtlombeek voor het eerst gemeenteraadslid. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 1964 en 1970 werd hij verkozen. In 1971 werd hij bovendien schepen van Borchtlombeek. Nadat deze gemeente begin januari 1977 grotendeels aansloot bij Roosdaal werd hij voor de CVP gemeenteraadslid te Roosdaal en werd hij er ook voorzitter van het OCMW.

 

(2)

 

Na de verkiezingen van 1982 werd hij met 602 voorkeurstemmen opnieuw gemeenteraadslid en werd hij in 1983 voorzitter van het OCMW. Zoals afgesproken (3) nam hij begin 1986 ontslag als voorzitter. In 1988 verhoogde hij bij de verkiezingen zijn aantal voorkeurstemmen tot 724 en in 1989 werd hij opnieuw voorzitter van het OCMW, tot begin 1995. Daarna bleef hij nog tot 2000 CVP-gemeenteraadslid.
Op de OCMW-raden streefde Cyriel naar consensus, op gemeenteraden bleef hij meestal zwijgzaam, zo ook op CVP-vergaderingen, maar bij wijlen toch ook geagiteerd opkomend voor zijn mening. (4)

Cyriel was ook verschillende jaren bestuurslid/secretaris van de Borchtlombeekse fanfare De Eendracht, was lid van het kerkkoor en was ook voorzitter van OKRA-Borchtlombeek (2008).

 


-----------------------------------------------------------------
(1) En bracht voor menig inwoner van Borchtlombeek/Roosdaal de nummerplaat mee.
(2) Verkiezingsdrukwerk 1982.
(3) Wissel met Jozef Cooman. Cyriel werd toen OCMW-raadslid.
(4) Hubert De Bolle.