boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex T >artikel


Tondeurs Frans, burgemeester van Pamel van 1879 tot 1907
+
dochter Eulodia Eleonora Joanna, zuster Maria Angela en zoon René Sebastiaan
 
*Tondeurs Frans, geboren te Pamel op 16 augustus 1838. Op 20/28 oktober 1875 trouwde hij te Strijtem met Angelina Rooseleer (Strijtem 1/3/1851-Pamel 2/3/1933). Zij woonden, samen met hun zeven kinderen (1) aan de Zuivenenstraat (huidige Rijstraat nr 16), waar hij pachter en brouwer (vanaf 1857) was (2).
 

foto 2009: woonhuis (intussen gerenoveerd tot 'de Majeur')
 

foto 2009: wat er van de brouwerij nog overbleef
 

Frans Tondeurs werd in 1872 gemeenteraadslid en op 10 maart 1879 burgemeester van Pamel. Op de gemeenteraad van 11 juni 1879 onthield hij zich bij de vraag van de kerkfabriek om de oude kerk aan de Dender te herstellen (3) en op de zitting van 3 augustus 1898 stemde hij voor de bouw van een nieuwe kerk en pastorie in het centrum van Pamel (4). Onder zijn burgemeesterschap werden de daarbij horende administratieve perikelen overwonnen, zodat hij kon aanwezig zijn op de inzegening van de kerk op 29 september 1904. Als voorman van de Kasjers bleef hij burgemeester tot hij op 16 september 1907 overleed.

 


In 'De Volksstem' van 21/9/1907.

* Tondeurs Eulodia Eleonora Joanna werd te Pamel geboren op 6 februari 1878. In het klooster der Ursulinen te Onze-Lieve-Vrouw-Waver sprak ze op 15 november 1900 haar plechtige geloften uit, als zuster Maria Angela van de HH. Harten.
Een aantal jaren was ze lerares aan de handelsafdeling van het Instituut der Ursulinen te O.-L.-V.- Waver en ijverde er voor een 'doeschool'. Ook was ze verschillende jaren novicemeesteres. Na de oorlog 1914-1918 werd ze bestuurster van de meisjesschool te Sint-Kathelijne-Waver. In 1933 kreeg ze nog de leiding over het lager onderwijs der Ursulinen te O.-L.-V.-Waver en omliggende vestigingsplaatsen. Ze overleed er, drie jaar later, op 24 april 1936.


* Tondeurs René Sebastiaan werd te Pamel geboren op 6 februari 1887 en overleed te Halle in 1976. Ook René was brouwer en landbouwer.
In 1912 was René voorzitter van 'De Vlaamsche Strijders', een zang- en toneelmaatschappij in Poelk.
In 1926 trouwde hij met Madeleine Verhelst (° Hooglede 1896). (5) In het gezin werden vijf kinderen geboren. Zij woonden op Tezuivenen (nu Rijstraat nr 4) in de door hen in 1933 gebouwde Villa Vogelzang.

 


foto 2018
Afgebroken in april 2019.
Laatste bewoner was zoon en advocaat Etienne Tondeurs (1933-2014). (6)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------
(1) Maria Josepha Celestina (1876-1939), Eulodia Eleonora Joanna (zuster Maria Angela), Joannes Arthur (1879-1930), Maria Joanna Alicia, Maria Sophia Ida (1884-1941), René Sebastiaan Jozef (1887-1976), Joanna Charlotta (1889-1929).
(2) In 1903 diende hij nog een aanvraag in om op Tezuivenen een baksteenoven te mogen vormen voor de bouw van ...?
(3) De toren was in 1879 ingestort en de burgemeester had, gezien de staat van de muren, geen vertrouwen in het verslag van de provinciale architect die een herstelling voorstelde.
(4) In feite was toen zijn stem bepalend, want het bouwproject werd maar nipt goedgekeurd, met zes stemmen tegen vijf.
(5) Toen kwajongens onder de oorlog in de boomgaard van de Tondeurs aan het fruit zaten, riep ze in het West-Vlaams dat ze van het ‘frut’ moesten blijven. De bengels verstonden ‘frit’ en mevrouw Verhelst werd in de volksmond ‘Madam Frit’.
(6) Na zijn overlijden kreeg de leegstaande villa regelmatig bezoek van vandalen, o.a. in 2017 toen zij op vijf plaatsen brand stichtten en de inboedel vernielden.