boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Gaugericusparochie > artikel


Sint-Gaugericusparochie/Heilige Missies
* Vooraf aan de missie van 1931 kondigde pastoor Janssens al op 2 februari 1930 af dat er in de kerk iedere zondag een Onzevader en een Weesgegroet zou worden gebeden ‘om de zegen van God te bekomen over de missie … ‘. Voor de missie van 1938 werd er vanaf 16 mei 1937 iedere zondag een speciaal 'Gebed voor de aanstaande missie' gebeden. In 1947 waren er in de kerk geen voorafgaandelijke gebeden meer, wel vroeg de pastoor dat elk huisgezin iedere avond het gebed van de voorbereiding tot de H. Missie zou bidden.

* Zeker in 1955 en in 1965 deden de paters vooraf huisbezoeken. Iedere parochiaan kreeg bij hun bezoek een missiekaart, met afscheurbare strookjes. Telkens als die parochiaan een plechtigheid bijwoonde moest hij/zij zo'n strookje afgeven.

* De parochianen, klein en groot kregen ruim de mogelijkheid tot biechten.
In 1938: op woensdagvoormiddag biecht op Ledeberg voor de meisjes, voor de jongens in Pamel om 14u30; op donderdag biecht voor de getrouwden, de weduwnaars en de weduwen van 9u30 tot 11u30 en van 14 u tot 18 u.; op vrijdag biecht voor jongelieden; op zaterdag … grote biechtdag!
In 1947 hebben op Ledeberg en in Pamel 102 zieken en oude mensen gebiecht en werd de communie aan huis gebracht. ‘In Pamel hielp ons de heer burgemeester met zijn auto.’ (1)

* In 1938 was er op zondag 23 januari een kruisprocessie voorzien,  maar deze ging omwille van het slechte weer niet door. Via de Kleistraat zou het missiekruis door de Boerenjeugd naar Ledeberg worden gedragen, onder begeleiding van de fanfares van Pamel en Poelk. Op Ledeberg was er een toespraak voorzien en daarna zouden de Ledebergenaren, samen met de schoolmeisjes aansluiten om langs de Puttenberg met muziek van de Ledebergse fanfare terug te keren naar de kerk van Pamel. Uiteindelijk werd de processie vervangen door een plechtigheid in Pamel voor het beeld van Christus-Koning, op Ledeberg door een viering in de kapel.

* Ook in 1938 luidde iedere avond de ‘zondaarsklok om de mensen aan te manen tot het bidden van vijf Onzevaders, vijf Weesgegroeten en vijf maal Glorie zij den Vader, tot bekering der zondaren’. (1)

* Grote Heilige Missie van 16 tot 30 oktober 1955, 'MISSIEDAGORDE':
 

 

* Meermaals was er op voorziene tijdstippen 'wijding van godsdienstige voorwerpen'.

* Tijdens de slotplechtigheid werd telkens een gedachtenisprentje uitgereikt. In 1931 werd op het prentje nog gedreigd met de verdoemenis, maar op de prentjes van de volgende missies werd die bedreiging weggelaten.
 

Tot 1955 werd eenzelfde prentje uitgedeeld aan de parochianen van Pamel en Ledeberg. Vanaf 1947 prijkten onderaan ook de namen van de pastoor, kapelaan en onderpastoor.
 
-------------------------------------------------------------------
(1) Volgens pastoor Janssens.