boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex S > Sint-Apolloniaparochie > artikel


Sint-Apolloniaparochie/Heilige missies
* Zeker in 1955 en 1965 gingen de predikanten vooraf op huisbezoek waarbij iedere parochiaan een missiekaart kreeg: een blauwe voor de meisjes, een gele voor de jongens, een witte voor de vrouwen, een rode voor de mannen.
 

De missiekaart omvatte drie delen: in het midden de missiekaart zelf, rechts een strook met afscheurbare strookjes en links een strook voor aanmerkingen.
Telkens de parochianen een plechtigheid bijwoonden gaven zij een strookje af met hun nummer erop ingevuld. Daardoor kwamen de paters o.a. te weten:
In 1955 telde de parochie Ledeberg 1411 volwassenen (692 m + 719 vr). Daarvan waren er 76 belet (27 m + 49 vr) en daagden er ook nog 88 niet op (28 m + 60 vr), zodat er 1247 minstens eenmaal zijn geweest (637 m + 610 vr). Daarvan waren 846 volwassenen 5 x aanwezig (453 m + 393 vr). 728 volwassenen zijn te biechten geweest (353 m + 375 vr).
In 1965 waren er op Ledeberg 1573 volwassenen. Daarvan waren er 96 belet en lieten er ook nog 228 zich niet zien, zodat er 1249 minstens eenmaal aanwezig waren. 636 volwassenen zijn te biechten geweest.
De strook met de aanmerkingen hielden de paters voor zich en schreven er heel wat gegevens op: o.a. herbezocht, belooft te komen, is onverschillig, uitvluchten, N.M. (non missat, gaat niet naar de mis), N.P. (non paschat, houdt zijn Pasen niet), conc. (concubinarius, leeft ongehuwd samen), soc. (socialist), hevig liberaal, materialist, heeft het hoog in zijn ster, vervallen grootheid, is eigenwijs, is getuige van Jehova, minus habens (achterlijk iemand). Wel dient gezegd dat de noteringen in 1965 al heel wat discreter waren dan in 1955. (1)

* Grote Heilige Missie van 28 maart tot 11 april 1965, 'MISSIE-DAGORDE':

 

 

Nu de parochie Sint-Apollonia zelfstandig was geworden prijkte op het gedachtenisprentje, dat op de slotplechtigheid werd uitgedeeld, onder de naam van de predikanten alleen nog de naam van 'uw pastoor L. Van De Gucht'.
 

-------------------------------------------------------------
(1) Herman Van Herreweghen: ‘100 jaar Sint-Gaugericuskerk te Pamel’, extranummer DF-Klokje, Davidsfonds Roosdaal, 2003, 244 p. Aldaar pp. 111, 112.