boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex K > artikel


Kabergs Martha Barbara

Zuster Marie Polexine, directrice van het I.M.I.-secundair van 1959 tot 1969

Geboren te Rummen op 27 mei 1920 en overleden te Sint-Truiden op 28 september 2003. Ingetreden te Vorselaar op 8 september 1936 en er op 26 juli 1938 geprofest als zuster Marie-Polexine van de Zusters der Christelijke Scholen. Op 28 juni 1941 behaalde ze aan de normaalschool te Vorselaar het diploma van onderwijzeres. In 1946 kwam zij naar Ledeberg. Dat zij er 'mocht' onderwijzen in het 8e leerjaar laat vermoeden hoe zeer haar oversten haar waardeerden. Zij was trouwens een goede lesgeefster die haar klas 'in handen had'.
In 1957 stapte zuster M. Polexine over naar de ontluikende handelsafdeling en gaf er 32 uur (!) les (1). Op 1 september 1959 werd ze lesgeefster-directrice van het intussen opgerichte Immaculata Maria-Instituut Technische en Beroepsschool (2). Eerst gaf ze als directrice nog 18 uur les, maar geleidelijk aan veminderde dat aantal lesuren en op 1 september 1964 werd ze fulltime directrice. Ze bleef de school leiden tot 31 augustus 1969. Belangrijkste opdracht als directrice was, voor het I.M.I. de erkenning (en subsidiëring) verkrijgen van het ministerie van onderwijs. Geen gemakkelijke opdracht omdat toen inspectie en administratie sterk antiklerikaal waren en onredelijk muggenziftten. Inspecteurs en verificateurs 'opvangen', brieven schrijven met verduidelijking of verantwoording, ja zelfs politici aanspreken en aanschrijven en natuurlijk ook de school leiden, daarbij orde en tucht eisend (3). Dan het bericht krijgen dat de erkenning (en de subsidies) was (waren) uitgesteld; herbeginnen of doorzetten om uiteindelijk toch de verlossende brieven van het ministerie te ontvangen. Zuster M. Polexine deed het met inzicht, vindingrijk en waardig. Die waardigheid typeerde trouwens heel haar zeggen en doen (4).
Op 14 april 1958 werd zuster M. Polexine overste van de plaatselijke kloostergemeenschap, tot 11 augustus 1965. Intussen had ze op 6 en 7 juli 1963 samen met haar medezusters en familie haar diamanten kloosterjubileum gevierd. Met Pasen 1966, werd ze opnieuw overste en bleef het tot 4 juli 1969. Toen vertrok ze in opdracht van de congregatie naar Blauwput (Kessel-lo), later werd zij nog overste te Sint-Lenaerts (Brecht), daarop ging ze in Schoten wonen, tot ze uiteindelijk naar Zoutleeuw verhuisde.
In 1954 behaalde ze met onderscheiding de akte van bekwaamheid bibliotheekwerk, nodig want zij hield te Pamel (samen met zuster Marie-Borgia) jaren de parochiale bibliotheek Sint-Gaugericus open.
In de parochie Ledeberg was zij enkele jaren catechist.


---------------------------------------------------------------------
(1) Moedertaal, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschappen, tekenen, zang, godsdienst!
(2) Officieus was zuster M. Polexine al directrice vanaf 1957.
(3) Er wordt verteld dat, toen er onder de middag in een klaslokaal gestolen werd, ze zich achteraan in een kast verschool om de 'dader' te betrappen.
(4) Sommigen noemden haar de keizerin.