boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex H > artikel


Hoebrecht Joannes-Baptista

Pastoor te Strijtem van 1807 tot 1831

Werd geboren te Tienen in 1761. Trad te Brussel binnen bij de Minderbroeders Recolletten, werd priester gewijd en kort daarop naar de Kluis op Ledeberg gestuurd. In 1796 werd het kleine klooster daar, door de Fransen ontbonden. Pater Hoebrecht weigerde toen de eed van ‘haat aan het koningdom en trouw aan de republiek' te zweren en moest onderduiken. Maar tijdens ‘sijne suppressie' zo schreef hij later (in 1825), was het hem toch gelukt op Ledeberg te blijven wonen. Onder Napoleon kregen de niet beëdigde priesters amnestie, zo ook pater Hoebrecht. In 1807 werd hij pastoor van Strijtem, maar hij heeft tot bijna het eind zijner dagen strijd moeten voeren voor een hernieuwde zelfstandigheid van zijn parochie. Hij overleed op 25 november 1831. Later heeft men zijn houten grafkruis tegen de buitenmuur van het hoogkoor gehangen.