boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Braeckmans Petrus Jan, champetter te Pamel

en zonen Leopold, koster op Ledeberg, champetter te Pamel + Mattheus + Franciscus + Carolus, broeder

Braeckmans Petrus Jan werd geboren te Pamel op 13 juli 1805 en overleed er op 31 augustus 1870. Op 17/19 januari 1831 trouwde hij te Pamel met Petronilla Straetmans (Pamel 6/4/1807-Pamel 7/4/1874). In het gezin werden 6 jongens en 2 meisjes geboren. Jan en Petronilla bouwden op de Ledebergdries een deel van een oude hoeve om tot een woonhuis dat nog vele jaren ‘te Braeckmans' werd genoemd (nu nr 18, later nogmaals volledig verbouwd).
Petrus Jan was te Pamel champetter.

Braeckmans Leopold Joseph, geboren te Pamel op 20 juli 1831 en er overleden op 26 januari 1891. Op 19 november 1861 trouwde hij te Pamel met Maria Philippina Van Cutsem (Pamel 29/7/1834-Pamel 15/1/1874) en bleef in het ouderlijk huis (1) op de Ledebergdries wonen. In het gezin werden 3 meisjes geboren.
Leopold was koster in de kapel op Ledeberg, waarschijnlijk tot hij in 1870 zijn vader opvolgde als veldwachter te Pamel.

Braeckmans Franciscus werd geboren te Pamel op 29 september 1836 en overleed er op 12 juni 1905. Op 4/5 november 1863 huwde hij te Pamel met Judoca Van Laeren (Pamel 4/8/1830-Pamel 5/1/1893). In het gezin, dat te Pamel aan de Kapellestraat woonde, werden 2 jongens en 3 meisjes (2) geboren.

Braeckmans Carolus Ludovicus, geboren te Pamel op 11 juni 1843 en overleden te Aalst op 3 april 1932. In 1867 werd hij te Aalst Broeder van Maria en ging in de arbeiderswijken de zieken verzorgen. Later verzorgde hij er samen met zijn medebroeders in een tehuis geestelijk zieke oudere mannen.
In 1927 werd hij op Ledeberg feestelijk gevierd, om zijn 60 jaar broeder zijn.


 

------------------------------------------------------------------------
(1) In het ouderlijk huis woonde niet alleen Leopold met zijn gezin, maar ook zijn zus Barbara Christina (Pamel 16/11/1839-Pamel 23/4/1917) getrouwd met Jan Van Cutsem (Pamel 2/5/1838-Pamel 13/4/1886), broer van Maria Philippina! Hun dochter Emmanuella trouwde met Vandenberghe Joseph.
(2) Een dochter, Theresia trouwde met Leopold Straetmans.