boomstructuur: startpagina >
artikelindex Straten/pleinen > artikel


Kattemkets
 

Als men op de Kattemkets verder naar beneden loopt komt men uiteindelijk in Liedekerke terecht. Niet verwonderlijk dat landmeter Peter Van Brussegem in 1724 de weg aanduidde als ‘Clooster Straete van Liekercke naar Cattom’, waarmee hij ook verwees naar de bezittingen van de abdij van Ninove op Kattem. Maar voordien, al in 1670, werd die ‘straete’ vernoemd als ‘Spreeuwstraetken’, vermoedelijk naar de grote benden spreeuwen die in de belendende bossen een slaapplaats vonden. Later, in de Atlas der Buurtwegen van 1841 werd de weg gewoon ‘Boschstraete’ (Bosstraat) genoemd. (1) Toen echter in 1977 (het overgrote deel van) Borchtlombeek, dat ook een Bosstraat had, fusioneerde met Roosdaal stond de naam er dubbel. Maar intussen werd al vele jaren de ‘smalle’ doorsteek naar de Kattemstraat toe, ‘Kattemkets’ genoemd en bij de straatnaamwijzigingen in de jaren (19)80 werd die naam doorgetrokken naar de ganse ‘straete’ en verdween er een Pamelse straatnaam.

  Ter hoogte van de verkaveling stond het woonhuis van het gezin Philemon Vanden Borre-Albina Guldemont.nr. 8
Hier woonden Alphonsine Van Den Borre en Jean De Leeuw.


Borreput/ Berren
 

foto 2014
Keizemiëzekesberren, heeft nog nooit droog gestaan, zo wordt beweerd.
-------------------------------------------------------------------------------------
(1) Voor 1940 stonden er aan de toenmalige Bosstraat 6 huizen, in 1985 waren er dat 12.