boomstructuur: startpagina >
artikelindex Marge > artikel


Onderwijs te Strijtem

Oudstgekende schoolmeester is koster Joos Steppe die vanaf ca. 1654 Strijtemse kinderen leerde schrijven (en ganzepennen versnijden), lezen en rekenen en hen (uiteraard) ook godsdienst onderrichtte. Daarna waren zoon Jacobus (van voor 1696) en kleinzoon Josephus (van voor 1736) naast koster eveneens dorpsonderwijzer, zo ook koster Michaël Steppe (van voor 1771). Klaslokaal was de woonkamer in het kostershuis.