boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Z > artikel


(de) Zwette(n) (1)

Politieke partij in Borchtlombeek

Politieke partij in Borchtlombeek, opponent van de Witte(n).
Bij de verkiezingen van 16 oktober 1938 behaalde de partij met Joseph Van Wilderode als lijsttrekker/burgemeester vijf van de negen zetels en bleef Joseph burgemeester.
Het dagelijks leven was doordrongen van de strijd tussen het Witte en het Zwarte kamp. Hele families waren al sinds mensenheugenis aanhanger van de Witte(n) en anderen van de Zwette(n). De enen gingen niet op café, naar de winkel, ... van de anderen. De verkiezingsstrijd was in 1938 bijzonder bitsig: beide partijen beschuldigden elkaar van omkoperij, verkiezingsfraude, ... (2)
Bij de verkiezingen van 24 november 1946 behaalden de Zwette(n) opnieuw de meerderheid met vijf van de negen zetels. Burgemeester werd Jozef De Wever. Maar na de verkiezingen van 1952 verzeilden zij in de oppositie.
De Zwette(n) hadden ook hun eigen fanfare: De Verbroedering.


----------------------------------------------------------------------
(1) Waar de volksmond deze toenaam heeft gehaald en wanneer eerst gegeven is (voorlopig) niet geweten.
(2) Hanne Van Asbroeck: ‘Roosdaal tijdens de Tweede Wereldoorlog', verhandeling, universiteit Gent, 2008.