boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex Z > Zusters C.S. > Zusters C.S. congregatie > artikel


Zusters der Christelijke Scholen (Ledeberg)/opvoedkundige vergaderingen

'In het begin van 't schooljaar 1945-1946 werd op aandringen van Z.E.H. Delfosse Deken van Ninove in onze school een eerste opvoedkundige vergadering gehouden voor het onderwijzend personeel van Ninove en omliggende. Z. Emerita begeesterde door woord en daad de toehoorders. De kinderen deden hun uiterste best en de lessen en de herhalingen oogstten den meesten bijval. In October daaropvolgende keerde Z.E.H. Deken Delfosse met zijn personeel terug om lessen in liturgie bij te wonen. Ook deze vergadering lukte opperbest.
In November 1948 werd de katholieke conferentie vervangen door een opvoedkundige vergadering voor het personeel der gemeentescholen van 't omliggende. Z.E.H. Deldime diocesane inspecteur gaf de nodige richtlijnen en leidde de bespreking der onderscheiden lessen, daar de gezondheid van Z. Emerita toen reeds wankelend was. Mochten deze eerste pogingen ten goede komen aan het onderwijzend personeel en het opgroeiend geslacht.' (1)


------------------------------------------------------------------------
(1) In archief zusters.