boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


van Waver Jan II, heer van Pamel en Ledeberg van ca. 1345 tot ca. 1378
+ dochter Margaretha/Margriet, vrouwe van Pamel en Ledeberg van ca. 1378 tot 1391
+ kleinzoon Jan, heer van Pamel en Ledeberg in 1391 (1)
 

van Waver Jan II (ca. 1320-ca. 1378), heer van Pamel en Ledeberg (2)
Jan huwde met Catharina Swaef (vermoedelijk ca. 1315-1377). (3)
In hun huwelijk werd één zoon geboren en drie dochters, van wie de oudste, Margaretha/Margriet, Pamel toebedeeld kreeg.
Jan verwierf eveneens de baronie van Perk en de heerlijkheid Elewijt. In 1355 werd hij tot drossaard van Brabant benoemd.
Van zijn neef Jan III van Brabant kreeg hij o.a. gronden nabij Waver met het recht op de patrijserij en de vogeljacht.

van Waver Margaretha/Margriet, vrouwe van Pamel en Ledeberg
Geboren ca. 1340.
Margriet huwde eerst met Jan van Aarschot, heer van Schoonhoven.
In hun gezin werden 3 kinderen geboren.
Hun zoon Jan kreeg in 1391 de heerlijkheid Pamel.
Margriet huwde nog een tweede maal, met Jan van Rotselaar.

van Schoonhoven Jan, heer van Pamel en Ledeberg. Hij was ook heer van Zundert.
Hij huwde met Else van Diest.
In hun gezin werden 5 kinderen geboren.
Jan verkocht al in 1391 zijn rechten op Pamel aan zijn zuster Margriet van Schoonhoven en aan zijn schoonbroer Everard Boote.

 -------------------------------------------------------------------
(1) Zij waren allen eigenaar van het kasteel in de Kammeersen.
(2) Zoon van Jan Meeuwe en Margaretha van Pamel(e) en Ledeberg.
(3) Dochter van Nicolas Swaef en Lelia Noltens.