boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex B > artikel


Boote Everard (1)

Heer van Pamel-Ledeberg van 1391 tot ca. 1397
Hij huwde met Margriet van Schoonhoven (2): ‘margriete van scoenhoven siin wettighe ghesellinne, erfachtighe vrouwe des heerscaps van pamele’. (3)
In 1391 kochten zij de heerlijkheid Pamel-Ledeberg van de broer van Margriet, Jan van Schoonhoven; al ca. 1397 verkochten zij de heerlijkheid door aan Nicolaas Vijd.

Binnen korte tijd werd Everard Boote heer van Pamel, Ophem, Kraainem, Sterrebeek, Zaventem en Lille (4). Aldus bezat hij niet alleen het kasteel te Pamel, maar ook het hof te Kraainem te Woluwe, de lage en hoge jurisdictie te Sterrebeek en te Zaventem, een windmolen te Machelen, 160 bunder grond en een kasteel te Sterrebeek, …----------------------------------------------------------------
(1) Zoon van Everard Boote en Aleydis Heenkenshoot, rijke Brusselse poorters.
(2) Dochter van Jan van Aarschot-Schoonhoven en Margriet van Waver.
(3) Rijksarchief Gent, Abdij Ninove, Supplement, 1397.
(4) A. Wauters: ‘Histoire des Environs de Bruxelles I’, p. 288.