boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vansnick Theo

Pastoor te Borchtlombeek van 1968 tot 2002, te Kattem van 1988 tot 2002
Geboren te Herfelingen op 19 april 1927 en overleden te Halle op 24 november 2011. Op 20 december 1953 werd hij te Mechelen priester gewijd. Daarop werd hij leraar godsdienst en Frans in het O.-L.-V.-College te Halle, tot 1963. Toen werd hij aangesteld tot parochievicaris (hulppastoor) in de parochie Sint-Stefaan te Negenmanneke (Sint-Pieters-Leeuw). Hij bleef er tot hij in maart 1968 benoemd werd tot pastoor van de Sint-Amandusparochie te Borchtlombeek. Naast zijn pastoraal werk speelde hij ook klusjesman in de kerk en in de parochieschool, die hij al in september 1968 had heropend. Begin 1988 kreeg hij er ook nog (geleidelijk aan) de parochie Kattem bij. Van 1973 tot 1993 was hij eveneens secretaris van het decanaat Liedekerke-Roosdaal. In september 2002 gaf hij zijn pastoraat uit handen en ging terug in Herfelingen wonen, maar … op de samenkomsten van OKRA in Borchtlombeek en op Kattem was hij nog vaak present.

In de homilie op de uitvaartplechtigheid werd hij getypeerd ‘als een belezen man en een aandachtige toehoorder met een eigen mening. Zijn preken waren van eigen makelij en vertaalden dan ook steeds een eigen visie en een eigen boodschap.'.