boomstructuur: startpagina >
AZ-index > artikelindex V >artikel


Vanden Bogaert/Bogaerden Gregorius

Onderpastoor te Pamel van 1717 tot 1722, pastoor van Borchtlombeek en Strijtem van 1735 tot 1741

Geboren te Antwerpen in 1678, als zoon van een 'aanzienlijke koopman' (1). Ingetreden in de norbertijnenabdij van Ninove, er ingekleed op 30 juli 1698 en er geprofest op 18 juli 1700, priester gewijd in 1704. Was eerst in de abdij circator en subprior tot hij in november 1714 onderpastoor werd te Liedekerke. Op 10 augustus 1717 werd hij onderpastoor te Pamel en bleef er tot hij op 4 juni 1722 onderpastoor werd te Ninove. In mei 1732 keerde hij als onderpastoor terug naar Liedekerke. Ten slotte werd hij in augustus 1735 pastoor van Borchtlombeek en Strijtem ‘waar hij de kudde des Heren trouw heeft gehoed door catechisatie en predicatie alsook door het toedienen van de sacramenten.' (1) Hij overleed te Borchtlombeek op 30 juli 1741.


-----------------------------------------------------------------------
(1) In de ‘Dagboeken' van de prelaten der norbertijnenabdij van Ninove.